A megszentelt élet napját ünnepelték Csíksomlyón

A csíksomlyói kegytemplomban, gyertyaszentelő Boldogasszony napján a fél 11-kor kezdődött szentmise keretében ünnepelték a megszentelt élet világnapját az oda elzarándokoló szerzetesek és hívek. A szentmisét Urbán Erik templomigazgató, a gyulafehérvári főegyházmegyében a szerzetesekért felelős érseki helynök celebrálta. Ezt követően a helyi klarisszaközösség képviselője, Scripcaru Mária-Johanna OSC, majd Csillag Csilla segítő nővér és László Rezső hargitafürdői pálos szerzetes tett tanúságot hivatásáról, és bemutatta rendjének lelkiségét.

Mint ismeretes, Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére Urunk bemutatásának ünnepén, február másodikán van a megszentelt élet világnapja. Ezen a napon azokra figyelünk, akik különleges célra szentelték életüket az egyházban: szerzetesekre, szerzetesi jellegű közösségek tagjaira, akik különböző területeken végzett munkával,  imával hirdetik az örömhírt.

A szentatya az ünnepet meghirdető körlevelében a következőket írta 1997-ben a megszentelt élet világnapjának céljairól:

„A megszentelt élet napjának tehát hármas célja van: elsősorban annak a belső igénynek felel meg, hogy ünnepélyesebben dicsőítsük az Urat és adjunk hálát neki a megszentelt élet nagy ajándékáért. Ez az életforma ugyanis számtalan karizmával és az Isten országa ügyének teljesen átadott életek gyümölcseivel gazdagítja és táplálja a keresztény közösséget. (…) A megszentelt élet napjának célja másodsorban annak elősegítése, hogy Isten egész népe jobban ismerje és becsülje a megszentelt életet. (…) Harmadsorban a megszentelt élet napja közvetlenül a megszentelt személyeket érinti. Arra hívja őket, hogy közösen és ünnepélyesen köszönjék meg a csodákat, melyeket az Úr vitt végbe bennük, hívő tekintetükkel világosabban felfedezhessék életükben az isteni szépségnek a Lélek által kibocsátott sugarait, és elevenebb legyen bennük az egyházban és a világban betöltött helyettesíthetetlen küldetésük tudata.” (II. János Pál pápa üzenete a megszentelt élet napjára, 1997.)

Fotó: Csúcs Mária | Forrás: Romkat.ro

- Beszélgetés Krisztina nővérrel -

- Beszélgetés Teréz nővérrel -

- Regina nővér tanúságtétele -