Káptalan az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővéreinél

„Minden káptalanon, amit tartanak, keressék először Isten országát és annak igazságát, és buzdítsák egymást, hogy a regulát, amelyet megígértek, jobban meg tudják tartani és hűségesen kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus nyomdokait.” (Szabályzat 25. pont)

Amint a ferences közösségekben a kezdetektől időről időre káptalanra gyűltek össze a közösség tagjai, így a ferences betegápoló nővérek is 2021. június 7-12 között tartottak káptalant.
Szabályzatuk buzdítása alapján, az idei káptalanukat lelki napokkal kezdték, ahol a három evangéliumi tanácsról, mint szeretetnyelvről hallhattak előadást Dr. Balog Márta CB nővértől, majd a kommunió lelkiségéről is tanította a nővéreket.

A két lelki nap után következett a választó káptalan, amikor a közösség általános elöljáróját, az elöljáró helyettesét és egy tanácsos nővért választottak a nővérek a közösség vezetésére.

Általános elöljárónak Borbáth Éva Krisztina nővért választották meg, elöljáró helyettesnek Máté Mária Magdolna Teréz nővért, tanácsos nővér Babos Emese Tarzicia nővér lett.

A választó káptalan után következett a munka káptalan, ahol figyelve a Szentlélekre és az idők jeleire, lelkiségükről, karizmájukról, életük aktuális kérdéseiről tanácskoztak és hoztak olyan döntéseket a közösség tagjai, ami a hivatásuk örömteli és hiteles megélését segíti.

Forrás és fotó: Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei„Minden káptalanon, amit tartanak, keressék először Isten országát és annak igazságát, és buzdítsák egymást, hogy a regulát, amelyet megígértek, jobban meg tudják tartani és hűségesen kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus nyomdokait.” (Szabályzat 25. pont)
 
Amint a ferences közösségekben a kezdetektől időről időre káptalanra gyűltek össze a közösség tagjai, így a ferences betegápoló nővérek is 2021. június 7-12 között tartottak káptalant.
 
Szabályzatuk buzdítása alapján, az idei káptalanukat lelki napokkal kezdték, ahol a három evangéliumi tanácsról, mint szeretetnyelvről hallhattak előadást Dr. Balog Márta CB nővértől, majd a kommunió lelkiségéről is tanította a nővéreket.
 
A két lelki nap után következett a választó káptalan, amikor a közösség általános elöljáróját, az elöljáró helyettesét és egy tanácsos nővért választottak a nővérek a közösség vezetésére.
 
Általános elöljárónak Borbáth Éva Krisztina nővért választották meg, elöljáró helyettesnek Máté Mária Magdolna Teréz nővért, tanácsos nővér Babos Emese Tarzicia nővér lett.
 
A választó káptalan után következett a munka káptalan, ahol figyelve a Szentlélekre és az idők jeleire, lelkiségükről, karizmájukról, életük aktuális kérdéseiről tanácskoztak és hoztak olyan döntéseket a közösség tagjai, ami a hivatásuk örömteli és hiteles megélését segíti.
 
Forrás és fotó: Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei

- Beszélgetés Krisztina nővérrel -

- Beszélgetés Teréz nővérrel -

- Regina nővér tanúságtétele -