Könyvbemutató

A júniusi hónap két - számunkra kedves - könyv megjelenésével, illetve bemutatásával örvendeztetett meg bennünket. Az egyik Magyarországon, a másik Erdélyben lett kiadva, de közös bennük, hogy mindkettőben olvasható egy-két vallomás, tanúságtétel, hitvallás nővéreink életéről, hivatásáról.
Mindkét kötetet szeretettel ajánljuk az ilyen típusú olvasmányokra vágyók figyelmébe!

Sokarcú irgalmasság

Székelyudvarhely, Brassó, Marosvásárhely, Medgyes, Kolozsvár, Gyergyóremete, Gyergyószentmiklós, Csíksze­reda után Sepsiszentgyörgyön a Szent Jó­zsef-plébánián mutatta be június 19-én Bereczki Silvia segítőnővér, a Vasárnap és Keresztény Szó felelős szerkesztője a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület gondozásában Kolozsváron nemrég kiadott, Sokarcú irgalmasság Vallomások, interjúk, tanulmányok című kötetet.

Szabó Lajos kanonok-plébános házigazdaként köszöntötte a jelenlevőket, bemutatta a segítőnővért, akit a háromszékiek jól ismernek a különböző lelkigyakorlatokról.
Silvia nővér Az irgalmas szeretet átalakító ereje című előadásában kitért a Ferenc pápa által meghirdetett irgalmasság évére – szerinte az irgalmasság út, amely egyesíti Istent és embert: kitárja az ember szívét arra a reményre, hogy bűneink korlátai ellenére is mindenkor szeret minket a jó Isten. A nővér több gondolatkört közvetített: az Isten odahajló szeretetéről beszélt, aki a rászoruló ember segítségére siet. Ez csoda és felhívás arra, hogy mi is ezzel a gondoskodó szeretettel, odahajló alázattal és dinamikus erővel közelítsünk egymáshoz.
A Sokarcú irgalmasság című kötetben különböző településeken élők vallanak arról, hogyan jelenik meg e téma az egyes emberek, szerzetesek, családok életében. Az irgalmasság gyakorlásának fontos és érzékeny voltáról tett tanúságot Kozma Ferenc lelki gondozó, mentős asszisztens, aki már hét éve önkéntes munkatárs a Bonus Pastor Alapítvány sepsiszentgyörgyi csoportjában. Elmondása szerint legtöbbször a bizalmatlanságot kell leküzdeni, de valójában arra vágynak a betegek, hogy valaki lehajoljon hozzájuk és felemelje valamilyen formában. A könyvbemutatón elhangzott: a közösségi élet az irgalmasság iskolája, akár szerzetesként, akár családban éljük. Dánél Francesca elöljáró nővér az árkosi Irgalmasság Anyja Kismamaotthonért felel, az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővéreinek rendjéhez tartozik. Beszélt azokról a helyzetekről, amikor emberi méltóságukban sérült lányanyáknak segítenek, hogy új életet kezdjenek. A könyvben Regina nővér is vall élettörténetéről, és megismerhetjük az Őrkőn lakó Szeretet Misszionáriusai­nak munkáját, akik a roma telep lakói között élik életüket.

Józsa Zsuzsanna

A mi arcaink – szerzetesi hitvallás

Megjelent „A mi arcaink” című kötet, mely 42 szerzetes hitvallását tartalmazza; bemutatja többek között Boldog Salkaházi Sára és Boldog Sándor István életét is, és tartalmaz egy ismertető írást arról, hogy kik is a szerzetesek.
Ulrik M. Monika ismertető szavait adjuk közre a A mi arcaink – szerzetesi hitvallás című kötetről, amely a Szent István Könyvhéten (május 9–14., Budapest, Ferenciek tere) már megvásárolható a Korda Kiadó standján.

* * *

„Ez a könyv, melyet most a kezében tart, két szép és gazdagító folyamat találkozása, folytatása.

A Ferenc pápa által meghirdetett, 2014. november 30-tól 2016. február 2-ig tartó megszentelt élet éve derekán több szerzetesarcot, -életet megismerhettünk a Rendben vagyunk kommunikációs folyamat során: plakátokról, kisfilmekből, riportokból, blogbejegyzésekből. Mindezzel az volt a célunk, hogy megosszuk azt a gazdagságot, amelyet a Szentlélek hivatásunkon keresztül ránk bízott, és megosszuk embervoltunk olyan mozzanatait, vonásait, amelyek valamennyi emberrel összekötnek bennünket.

A pasaréti plébániaközösség lelkesítő kezdeményezése két olyan hitvalláskötetet segített napvilágra, melyben a közösség hívei vallanak életükről, hitükről, útkeresésükről, egyházhoz tartozásukról. Ebbe a sorozatba kaptunk meghívást, hogy mi, különféle közösséghez tartozó szerzetesek tovább gazdagíthassuk, árnyalhassuk azt az összképet, ami már eddig is kialakulhatott rólunk a szerzetesek éve során. Köszönjük Meskó Zsolt főszerkesztő úrnak és csapatának az ötletet, és még inkább azt, hogy ez az ötlet testet öltött e kiadvány megszületésével.

A szerzetesek évében minden eddiginél erőteljesebben megtapasztaltuk karizmáink, lelkiségünk egymást kiegészítő és egymást gazdagító erejét. Erre alapozva szeretnénk még intenzívebben közösen válaszolni mindarra, amire a Szentlélek hív minket az Egyház és a világ helyzetein keresztül. Ennek jelzésszerű kifejeződése, hogy valamennyi tanúságot tevő szerzetes elmondja azt, hogy mit jelent számára az irgalom, és miben látja a teremtett világ védelmére és fenntartására szóló isteni hívást.

Valamennyi szerzetestársam nevében,

Ulrik M. Monika
Magyarországi Szerzetes-elöljárók Konferenciáinak Irodája”

Forrás: Magyarországi Szerzetes-elöljárók Konferenciáinak Irodája

- Beszélgetés Krisztina nővérrel -

- Beszélgetés Teréz nővérrel -

- Regina nővér tanúságtétele -