Közös ima magyar hazánkért

„Újjászült nemzet! Szent vezetők alatt hitben virágzik,
s lám, a király maga buzgóságával példakép lesz
s élete vonzza, vezérli népét.”  (Himnusz részlet)

Augusztus 20-án a Dorothea Otthon lakóival Szent István király emlékezetét énekekkel és imádságokkal ünnepeltük. Magyarország fővédőszentje Szent István közbenjárását és a Szűzanya pártfogását kértük minden magyar emberre itthon és a nagyvilágban. 

„Szent Istvánt, a dicső királyt, magyaroknak apostolát égből adott jelek, csodák napról napra magasztalják. Jó magyar nép, kérd őt esdve, minden rossztól óvjon keze.”  (Antifóna az ünnepről)

- Beszélgetés Krisztina nővérrel -

- Beszélgetés Teréz nővérrel -

- Regina nővér tanúságtétele -