VIDEÓ | Lelkigyakorlat Máriagyűdön

2019. február 15-17 között került sor az Egészségügyi dolgozók és segítő foglalkozásúak lelkigyakorlatára a máriagyűdi Domus Mariae zarándokházban. A lelkigyakorlatot Dohány Zoltán kórházlelkész atya vezette.

A gazdag lelki tartalom, a kegyhely imádságos légköre, a gyönyörű környezet, a ház vendégfogadóinak gondos vendégszeretete és még a kedvező, tavaszias időjárás is együttesen hozzájárultak ahhoz, hogy a résztvevők, akik hivatásszerűen is idejük és erejük nagy részét mások segítésének szentelik, Zoltán atya szavaival élve, most maguk is „kinyújtóztassák a lelküket” és feltöltődve térjenek vissza embertársaik szolgálatához.

Zoltán atya előadásaiban sok témát körbejárt és kifejtett, ennek köszönhetően beleérezhettünk abba, hogy egy betegség hogyan érinti lelkileg a beteget, a beteg hozzátartozóját, illetve a segítőket. Az előadások során megismerkedhettünk a témával foglalkozó néhány nagyon tartalmas lelkiségi és világi irodalommal, a szenvedésről és a reményről szóló pápai megnyilatkozásokkal, egyházi tanítással.

Az előadások utáni vezetett imaalkalmakon a gyógyító Jézussal kerestük a személyes kapcsolatot, aki saját sebeinket és a ránk bízottak fájdalmait is magára vette, gyógyítja, enyhíti azokat. A Szentírás teremtő szavai bátorítottak és vezették gondolatainkat.

Szombat este a hitünkben azáltal erősödhettünk, hogy a „Fordul a kocka” elnevezésű programpont került napirendre, amikor is Zoltán atya átadta a szót a lelkigyakorlatozóknak és arra hívott mindenkit, hogy, aki szeretne, tegyen tanúságot olyan találkozásról, ahol a beteggel, segítségre szoruló emberrel való kapcsolatban, találkozásban, valamilyen módon Isten segítsége, jelenléte, közelsége kitapinthatóvá vált.

Ferences nővérként, külön öröm volt számomra, hogy ennek az ősi ferences kolostornak a falai közt az elmélkedések előtt újra meg újra Assisi Szent Ferencnek egy-egy rövid imádsága hangzott fel közös imádságként és a lelkigyakorlat záró imádságában Szent Ferenc saját húsvéti munkájának gyümölcsét, a Naphimnuszt is meghallgattuk. A „húsvéti munka” szakkifejezés ugyanis hangsúlyosan előkerült az elmélkedések alkalmával és mindannyiunk számára a valódi remény eszköze és hordozója lett.

Teréz nővér

- Beszélgetés Krisztina nővérrel -

- Beszélgetés Teréz nővérrel -

- Regina nővér tanúságtétele -