Megemlékezés Bali Katalin Kapisztrána nővérről

Kapisztrána nővérSzeretettel hívunk mindenkit 2019. május 5-én vasárnap tartandó ünnepi szentmisére 17.00 órakor, amikor megemlékezünk Bali Katalin Kapisztrána nővérről, rendünk alapító nővéréről és a Flüei Szent Miklós kolostor templomunk építtetőjéről halálának 10. évfordulója alkalmából. A szentmisét Dr. Kajtár Edvárd a pécsi székesegyház plébánosa mutatja be. Előtte 16.15-kor Zsolozsmát, majd Rózsafűzért imádkozunk.

Kapisztrána nővér 1929. október 3-án született Erdőtelken, Heves megyében. 1945-ben belépett az Assisi Szent Ferenc Leányai szerzetesrendbe, ahol szerzetes fogadalommal kötelezte el magát, betegápolást tanult és kórházba ápolta a betegeket. 1949-ben a többi szerzetesrenddel együtt az ő rendjét is feloszlatták, ezért el kellett hagynia a kolostort. A következő évtizedekben szívében szerzetesnővér maradt és Budapesten folytatta a betegápoló szolgálatot.

1989-ben, amikor lehetőség nyílt újra, hogy szerzetesi életet lehetett élni, ő néhány idős nővértársával eljött Pécsre, és a pécsbányai kórházba kezdték el a betegek mellett a ferences szerzeteséletet megélni. Fiatal nővérek is csatlakoztak a rendhez. Az ő munkájának és hitének köszönhetően 1993-ban megalakult az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei szerzetesrend, amelynek 1999-ig ő volt a vezetője. 1994-1997 között Kozármislenybe a Flüei Szent Miklós templomot és a nővérek számára kolostort épített. A következő években elindult a Dorothea Otthon építése, ami 15 éve működik, 50 idős ember ápolását-gondozását biztosítva.

Egész életében fontos volt számára az Istennel való személyes kapcsolat, mélyen hitt, hogy Isten gondviselésében, kereste az Úr akaratát és arra tanította a fiatal nővéreket is, hogy bizalommal keressék Istent minden körülmény között. Idős korában több betegséget türelemmel viselt, amíg 2009. május 10-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei

- Beszélgetés Krisztina nővérrel -

- Beszélgetés Teréz nővérrel -

- Regina nővér tanúságtétele -