Meghívó Francesca nővér jubileumának ünneplésére

Október 6-án, szombat délután 17 órától kezdődő szentmisében Dánél Mária Francesca nővér jubileumát ünnepeljük. Hálát adunk életéért, szolgálatáért és Isten hívására 25 éve kimondott igenjéért. Az ünnepi szentmisét P Bátor Botond OSPPE celebrálja.

„Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal, törvénnyel, jósággal és szeretettel.
Eljegyezlek hűséggel, hogy megismerd az Urat.” (Oz 2, 22-23)

- Beszélgetés Krisztina nővérrel -

- Beszélgetés Teréz nővérrel -

- Regina nővér tanúságtétele -