Megszentelt élet napja Kozármislenyben

„Mindenekelőtt hozzátok intézem, Istennek szentelt, férfiak és nők, bizalomteljes fölhívásomat: adjátok oda magatokat Istennek, hogy ebből a világból ne hiányozzék az emberi élet útját megvilágosító isteni szépség egyetlen sugara sem. Az e világ gondjaiban és tevékenységeiben elmerült, de életszentségre hivatott keresztényeknek bennetek kell megtalálniuk a megtisztult szívet, mely a hitben „látja” Istent; olyan embereket kell bennetek találniuk, akik készségesek a Szentlélek tevékenysége iránt, akik buzgón teljesítik küldetésüket a meghívásuk karizmája iránti hűségben. A világ és az Egyház keresi Krisztus hiteles tanúit. Az Istennek szentelt élet ajándék, melyet Isten azért ad, hogy mindenki szeme elé állítsa az „egyetlen szükségeset”. Krisztus mellett tanúskodni az élettel, a tevékenységgel és a szavakkal az Istennek szentelt élet sajátos feladata az Egyházban és a világban. Ti tudjátok, kinek hittetek, ajándékozzatok neki mindent!” (Szent II János Pál Pápa)

Szent II. János Pál pápaSzent II. János Pál pápa kezdeményezésére 1997 óta, (idén 20 éve!) - február 2-án - Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén adnak hálát a keresztények azért az ajándékért, amelyet az Úr a szerzeteseken keresztül a Krisztus-hívők közösségének ad. Idén a mi templomunkban kerül sor ennek megünneplésére.

Február 2-án szeretettel hívunk mindenkit 16.15-től közös zsolozsmára a Pécsi Egyházmegye szerzeteseivel, majd 17 órától ünnepi szentmisére, melyet dr. Udvardy György megyéspüspök atya mutat be a jelenlévő szerzetes- és egyházmegyés-papokkal.

- Beszélgetés Krisztina nővérrel -

- Beszélgetés Teréz nővérrel -

- Regina nővér tanúságtétele -