Porciunkula-búcsú (2019)

A Porciunkula-búcsú, a franciskánus rend három ágának: a ferences rendieknek, minoritáknak és kapucinusoknak, továbbá a velük kegyelmi közösségben élő második rend a klarisszák ill. a harmadrendnek  legnagyobb ünnepe. A rend történetéből ismeretes, hogy a S. Maria degli Angeli titulusára szentelt kis kápolnát, a Monte Subasio kamalduli remetéinek ajándékát Szent Ferenc mindennél jobban szerette.

A legenda szerint egyszer Jézus és Mária jelent meg a kápolnában Ferencnek. Felszólították, hogy kérjen valami nagy kegyelmet. A Poverello, az az Ferenc azt kérte, hogy mindenki, aki ezt a templomocskát meglátogatja, teljes búcsút nyerjen. A kérést Krisztus helybenhagyta és Ferencet a pápához utasította. III. Honorius teljesítette Ferenc kérelmét és augusztus elsejének delétől másnap alkonyatig minden esztendőben teljes búcsút engedélyezett azoknak, akik a kápolnában megszabott feltételek mellett ájtatoskodnak. (Magyar Katolikus Lexikon)

Ez a kegyelem mára kiáradt az egész világon minden ferences templomra, minden év augusztus 2-án.

A Flüei Szent Miklós templomban ferences nővéri közösségünk a világi renddel együtt ünnepel idén augusztus 2-án pénteken 18 órától. A szentmisét Cziglányi Zsolt plébános úr mutatja be. Mindenkit, aki a teljes búcsú kegyelmeit kívánja elnyerni szeretettel várjuk.

- Beszélgetés Krisztina nővérrel -

- Beszélgetés Teréz nővérrel -

- Regina nővér tanúságtétele -