Porciunkula-búcsú a ferences nővéreknél

Augusztus 2-án ünnepeljük a Porciunkula búcsút, Kozármislenyben a Flüe-i Szent Miklós templomban. 18.00-kor ünnepi szentmisét mutat be Szabó József OFM.

Assisiben található Porciunkula kápolna fölszentelésének emléknapja. Miután Szent Ferenc helyreállította, ezen a napon szentelték fel újra a kápolnát.


A Porciunkula-kápolnához kapcsolt teljes búcsú története

Szent Ferencnek egy alkalommal a kápolnában megjelent az Úr Jézus és a Szűzanya, és biztatták, hogy kérjen valami nagy kegyelmet. Ferenc azt kérte, hogy aki ezt a kápolnát meglátogatja, teljes búcsút nyerhessen. A kérés rendkívüli volt, de az Úr Krisztus helybenhagyta és Ferencet a pápához utasította.
III. Honorius pápa 1216-ban teljesítette Ferenc kérelmét, és aug. 1. déltől másnap estig minden esztendőben →toties-quoties, a szenvedő lelkekért is felajánlható teljes búcsút engedélyezett azoknak, akik fölkeresik a Porciunkula-kápolnát, gyónnak, áldoznak és imádkoznak a pápa szándékára. A 14. század végétől a pápák a teljes búcsút megadták egyes ferences templomoknak.
IV. Sixtus pápa 1480-ban a teljes búcsút kiterjesztette az első rend templomaira, 1482-ben az összes ferences és klarissza templomokra, de e búcsút csak a rendhez tartozók nyerhették el. XV. Gergely pápa 1622-ben az összes hívőnek megadta a teljes búcsú elnyerésének lehetőségét. A templomok körét a kapucinusokéval bővítették.
A ferences rend három ágának, a ferencrendieknek, minoritáknak és kapucinusoknak, továbbá a velük kegyelmi közösségben élő harmadrendnek legnagyobb ünnepe a 17. század óta.
A barátok: a ferencesek, minoriták, kapucinusok minden templomát e napra szakrális centrummá tette, ahova a harmadrendiek messze környékről elzarándokoltak, mintegy hazatértek a kolostor egyességébe.
(Magyar Katolikus Lexikon)

- Beszélgetés Krisztina nővérrel -

- Beszélgetés Teréz nővérrel -

- Regina nővér tanúságtétele -