Porciunkula búcsú

2018. augusztus 2-án a kozármislenyi Flüe-i Szent Miklós templomban Porcinkula búcsú lesz. P. Szabó József OFM mutat be szentmisét 18.00-kor. Előtte 17.15 zsolozsma, utána rózsafüzér imádság.

Az assisi Porciunkula-kápolna fölszentelésének emléknapja. Miután Szent Ferenc helyreállította a kápolnát, ezen a napon szentelték fel újra.

Porcinkula búcsú kialakulása: Szent Ferencnek egy alkalommal a kápolnában megjelent az Úr Jézus és a Szűzanya, és biztatták, hogy kérjen valami nagy kegyelmet. Ferenc azt kérte, hogy aki ezt a kápolnát meglátogatja, teljes búcsút nyerhessen.
A kérés rendkívüli volt, de az Úr Krisztus helyben hagyta és Ferencet a pápához utasította.

III. Honorius pápa 1216-ban teljesítette Ferenc kérelmét, és aug. 1. déltől másnap estig minden esztendőben „toties-quoties”, a szenvedő lelkekért is felajánlható teljes búcsút engedélyezett azoknak, akik a fölkeresik a Porciunkula-kápolnát, gyónnak, áldoznak és imádkoznak a pápa szándékára.

A XIV. század végétől a pápák a búcsút megadták egyes ferences templomoknak, IV. Sixtus pápa 1480-ban a búcsút kiterjesztette az első rend templomaira.

1482-ben az összes ferences és klarissza templomra, de e búcsút csak a rendhez tartozók nyerhették el.

XV. Gergely pápa 1622. VII. 4. az összes hívőnek megadta a búcsú elnyerésének lehetőségét.

A magyar nép ajkán porcinkula, purcinkula, porcinkulabúcsú, Porcinkulai Szent Ferenc a ferences rend három ágának: a ferencrendieknek, minoritáknak és kapucinusoknak, továbbá a velük kegyelmi közösségben élő harmad rendnek legnagyobb ünnepe a XVII. század óta.

A porcinkula búcsúkiváltságát néhány ferences kolostor-, ill. templombeli barokk ábrázolásunk (Esztergom, Szabadka, Eger, Rozsnyó, Szendrő) is megörökítette. Szabadkán a Szentháromság előtt Mária és Ferenc hódol. Az Atya kordát ereszt le a Szűzanya segítségével Ferenc és Páduai Szent Antal kezén át a purgatórium tüzében szenvedő lelkek számára. Pozsonyi templom Szent János-kápolnáját a hívek holtak kápolnájának nevezik, az 1591-ben odahelyezett oltárképről, amelyen Ferenc a kordájával menti ki a lelkeket a tisztítótűzből. Az érsekújvári kolostor társalgójában Ferenc a kordával, Domonkos pedig az olvasóval köti át, vagyis oltalmazza a világot. Fülek kolostori képén Jézus a kordát Ferencnek és Klárának nyújtja. Ők juttatják el a hívekhez.

LThK 1933. VIII:380. - KL IV:27. - Bálint II:146.

- Beszélgetés Krisztina nővérrel -

- Beszélgetés Teréz nővérrel -

- Regina nővér tanúságtétele -