Primícia a Kozármislenyi Flüe-i Szent Miklós templomban

Örömmel tudatjuk, hogy templomunkban 2016. június 25-én szombaton 11.00 órakor ünnepélyes újmiséjét mutatja be Vlaj Márk újmisés pap.

Vlaj Márk Pécsett született, majd Kozármislenyben nevelkedett, és ott is járt általános iskolában, majd a PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában érettségizett.

Érettségi után a Győri Szemináriumba kérte felvételét. Teológiai tanulmányait a Győri Hittudományi Főiskolán végezte.
Isten kegyelméből Dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr 2016. június 17-én szenteli áldozópappá a győri Nagyboldogasszony székesegyházban.

„Hálát adok annak, aki erőt adott nekem, Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy megbízhatónak ítélt, és erre a szolgálatra rendelt engem.”  (1 Tim 1, 12)

- Beszélgetés Krisztina nővérrel -

- Beszélgetés Teréz nővérrel -

- Regina nővér tanúságtétele -