Salve Regina az Esztelneki Madonnánál

Szerzetesi találkozót tartottak február 2-án a kézdi-orbai és kovászna-brassói főesperesi kerületben.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a két főesperesi kerület szerzetesnői (Brassóból, Sepsiszentgyörgyről, Árkosról, Kézdiszentlélekről és a bukaresti egyházmegyéből, Câpináról) és szerzetesei az esztelneki ferences templomban ünnepelték a megszentelt élet világnapját.

Jelen voltak az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei, a Szent Családról nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek, a Szeretet Misszionáriusai (Teréz anya leányai), egy ágostonrendi nővér és természetesen a ferences házigazdák.

A találkozó rövid kolostorbemutatóval vette kezdetét, majd rózsafüzért végeztünk a szerzetesnői és szerzetesei hivatásokért. Ezt követte a Bernardin atya által bemutatott ünnepi szentmise gyertya szenteléssel, azután csoportkép készült az Esztelneki Madonna társaságában, majd elénekeltük a Salve Reginát és a kolostor konferenciatermében agapéval fejeztük be találkozónkat, közös ünneplésünket.

fr. Szilveszter ofm

Forrás+Képgaléria

- Beszélgetés Krisztina nővérrel -

- Beszélgetés Teréz nővérrel -

- Regina nővér tanúságtétele -