Szent sebek és fogadalmak

Assisi Szent Ferenc életének utolsó éveiben igen nagy kegyben részesült. Szent Mihály főangyal tiszteletére tartott 40 napos böjtjét követően a keresztre feszített és feltámadott Krisztus sebhelyeit hordozhatta testében. Azonban nem csak hordozhatta a sebeket, hanem „lelkének tökéletes lángolása által” egészen hasonlóvá vált a Keresztrefeszítetthez,  írja  életrajzírója  Szent Bonaventura.

Ferenc lelkének tökéletes lángolása számomra azt fejezi ki, hogy teljesen önmagáról megfeledkezve, nem akart mást „csak” magát Istent, s így belemerült az isteni misztériumba, melyben maga Isten a szent sebek által örökre magához láncolta Ferencet.
 

„Elég neked az én kegyelmem.” 2Kor12,9

Anna nővér örökfogadalma Kozármislenyben

A szeretet sebei és a fogadalmak Isten szent adománya, mellyel magához vonz engem. Ezek azok a jegyek és csomópontok, melyeken keresztül Krisztushoz kapcsolódom. Elmondhatom immár, hogy semmim sincs, amit nem kaptam volna onnan felülről. S ha olykor mégis a gőgöm, a gyengeségem és a korlátoltságom ködje beborít, márpedig beborít, előbb vagy utóbb kitisztul a horizont és megtapasztalom, hogy Valakinek az igenjéből és kegyeleméből élek. Valaki életet ad és megtart. Lelket lehel belém, levegőt orromba és tüdőmbe és dobog a szívem, hogy szeretni tanuljak Tőle. Időt, teret, embereket és minden körülményt megteremtett számomra, csak hogy tanuljak Tőle, aki szelíd és alázatos szívű. Nincs más út számomra, mint megtanulni szeretni Őt, aki a bűnösökért jött és barátjául fogad engem, hogy feltárja életét, azért hogy Általa, Vele és Benne éljek, mert az örök életet adó igék nála vannak. Arra hív, hogy általa és benne éljek, ahogyan a szőlővessző a szőlőtőn…

„Minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki mindörökké! Ámen, Róm 11,36

- Beszélgetés Krisztina nővérrel -

- Beszélgetés Teréz nővérrel -

- Regina nővér tanúságtétele -