Szentségimádás volt Virágvasárnap

Szentségimádás volt Virágvasárnap 14-18 óráig a Flüei Szent Miklós templomban. Önmagáért, szeretteiért, a járvány érintettjeiért imádkozhatott mindenki, aki betért a templomunkba a napsütötte vasárnap délután.
Urunk Jézus Krisztus Jeruzsálembe való bevonulásával megkezdődik a Nagyhét. Figyeljünk jobban egymásra, figyeljünk Istenre a mi Atyánkra és kövessük figyelmesen  Krisztust ezen az elkövetkezendő héten.

„Az ünnepre felzarándokolt tömérdek nép így köszöntötte Jézust:
Áldott aki az Úr nevében jön, hozsanna a magasságban!” 
Antifóna az ünnepi zsolozsmából

- Beszélgetés Krisztina nővérrel -

- Beszélgetés Teréz nővérrel -

- Regina nővér tanúságtétele -