Szerzetesi összművészeti est

"Kenyér és borszínben elrejtezett..." címmel megrendezett szerzetesi összművészeti esten vehettek részt az érdeklődők szeptemben 13-án a Jézus Szíve Társasága kollégiumában Budapesten.

Többféle szép szándékot ötvözött ez az este, amely egyben ősbemutató is volt.

Ebben az évben különféle szerzetesrendek tagjai megalapították a Szolgáló Krisztus Összművészeti Szerzetesműhelyt (SZÖSZ). Németh Katalin Anna, ferences betegápoló nővér ezzel hívta meg a műhelybe az alkotó szerzeteseket:  "Assisi Szent Ferenc buzdítása, mely élénken él bennem: "Testvérek, kezdjünk már szolgálni a mi Urunknak és Istenünknek..." sürgetett engem, hogy megkeresselek titeket és meghívjalak benneteket, hogy részesüljünk együtt Isten teremtő, alkotó munkájának folymatában."  Ezt elsőként Kurczina Teréz SJC testvér és Egyed Rita OP nővér hallották meg, és találkozásaikból nőtt ki az a gondolat, hogy egy est keretében megmutathassák azt, hogyha mindenki a saját tehetségét adja a közösségnek, akkor abből valami sokkal nagyobb fog születni. Ennek lehettünk tanúi ezen az esten.

Az alkalom másik célja az volt, hogy - készülve a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszusra -  megmutassa az Eucharisztia forrásszerepét a (nem csak) szerzetesi életben.

A jelenlévők az együttlét örömén túl megélhették, milyen érzés, amikor a költészet, a zene és a képzőművészet egymásba fonódva vezet minket egy úton, melynek célja az Isten dicsérete.

A költészet nyelvén Kurczina Terézia versei szóltak az Eukarisztiában jelen lévő Krisztusról, melyeket Balog Anikó adott elő.

A képzőművészet nyelvén Németh Anna, Hegyi Klára szerzetesek, és Sóvári Melinda fejezték ki a bennük élő Istent.

Zenével dicsérte a Teremtőt Tóth Teréz, Fáy Franciska és Antal Krisztina nővér a Szent Ferenc Kisnővérei közül; Melega Anna, Kiss-Albert Márta, Egyed Rita domonkos nővérek, és a domonkos nővérekből álló kórus, melyet Mátray Mária vezényelt.

Interaktív tárlatvezetésre invitálta a résztvevőket Kiss Ferenc jezsuita testvér. Arra hívta meg a jelen lévőket, hogy szavakkal, csenddel, mozdulatokkal fejezzék ki viszonyukat a kiállított képekhez, egymáshoz és az itt és most jelen lévő Istenhez.

2020-ban Pécsett szeretnék újra megszervezni a szerzetesi összművészeti estet.

Az előadás az Ars Sacra Fesztivál keretében került megrendezésre.

Forrás: szerzetesek.hu

Írta: Mészáros Anett/MSZKI
Fényképezte: Veres Szabolcs

- Beszélgetés Krisztina nővérrel -

- Beszélgetés Teréz nővérrel -

- Regina nővér tanúságtétele -