A közösségünk bemutatása

 

Az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei szerzetesi közösséget Bali Katalin M. Kapisztrána nővér alapította, P. Hegedűs Kolos OFM segítségével.

Életformánk alapja a II János Pál pápa által jóváhagyott Szent Ferenc Reguláris Harmadik Rendje testvéreinek és nővéreinek regulája és élete, amely röviden hivatásunkat így foglalja össze: 

 

„a testvérek és nővérek életformája ez: kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát és éljenek engedelmességben, szegénységben és tisztaságban.”

Lelkiségünket Szent Ferenc életéből és szelleméből merítjük. Ő arra szólítja fel követőit, hogy szerzetesi életükben az alázatos és szegénnyé lett Jézus Krisztus példáját követve egész szívvel szolgálják embertársaikat. 

„Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 
hanem, hogy ő szolgáljon és váltságul adja oda életét sokakért.” ( Mt 20, 28)

1990-ben a szerzetesrendek újra indulásakor Baranya megyében, Pécsen a Megyei Kórház részéről meghívást kaptak ferences nővérek, hogy újból szerzetes nővérként legyenek jelen a kórházban és ápolják a betegeket. A meghívást elfogadó idős nővérek köré, hamarosan fiatal lányok is jelentkeztek, akik felismerve Jézus hívását, Őt akarták szolgálni a betegekben.

Közösségünk jelenleg két egyházmegyében van jelen: a pécsi egyházmegyében Kozármislenyben (itt van a központunk) és a gyulafehérvári egyházmegyében, Árkoson.

- Beszélgetés Krisztina nővérrel -

- Beszélgetés Teréz nővérrel -

- Regina nővér tanúságtétele -