Kik vagyunk?

 


Ferences lelkiségben élő szerzetes nővérek vagyunk.

 

Szent Ferenc arra tanít bennünket, hogy szerzetesi életünkben a szegény és alázatos Jézus Krisztus példáját követve egész szívvel szolgáljuk embertársainkat.
(Konstitució)

 

Ferences nővérek Kozármislenyből

 

 

Isten szeretetét megismerve szeretnénk azt tovább adni, azoknak, akikhez életünk útján küld az Úr!

 

 

 

Kozármisleny

Árkos
 
 

Hol élünk?
Közösségünk jelenleg két egyházmegyében él,
a Pécsi Egyházmegyében Kozármislenyben,
és Erdélyben, a Gyulafehérvári Egyházmegyében, Árkoson.

 

 

 

 

Hogyan élünk? Imádságban. 
A közös és egyéni imádságok mindennapi életünkben váltják egymást. 
A zsolozsmát, mely a nap megszentelését jelenti, közösen végezzük...

 

 

 

Közösségben
A ferences lelkiség egyik fontos vonása a testvéri élet. Testvéri életünk alapja a következő evangéliumi mondatban gyökerezik;

„egy a ti Atyátok a mennyei, és ti mindannyian testvérek vagytok” (Mt. 23,9)

Ferences családdal is építjük a közösséget 

 

Az Úr szolgálatában
A külső munka elvégzésén túl a legfontosabb feladatunk a főparancs megélése.

Az Ő kegyelme által szeretnénk képessé válni arra, hogy Isten szeretete, gondviselése élő tapasztalattá váljon azoknak az embereknek, akiket hozzánk küld az Úr.

Mindennapi öröm pillanatok
A szegények és a betegek szolgálatán kívül templomunkban is szolgáljuk az Urat.

 

Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket. (Jn, 14, 16)

Fölséges és dicsőséges Isten
ragyogd be szívem sötétségét,
És adj nekem igaz hitet,
Biztos reményt és tökéletes szeretetet
Érzéket és értelmet Uram,
Hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.

(Assisi Szent Ferenc – Ima a kereszt előtt)

- Beszélgetés Krisztina nővérrel -

- Beszélgetés Teréz nővérrel -

- Regina nővér tanúságtétele -