0. nap

2023.11.30

A) Napi evangéliumi részlet:

"Erre azok otthagyták hálóikat, és követték őt." (Mt 4,18-20)

B) FVR Regula

AKIK BŰNBÁNATOT TARTANAK

Mindazok, akik szeretik az Urat teljes szívből, teljes lélekkel és elmével és minden erővel (vö. Mk 12,30) és úgy szeretik felebarátjukat, mint önmagukat (vö. Mt 22,39); és gyűlölik testüket bűneikkel és vétkeikkel együtt; és magukhoz veszik a mi Urunk Jézus Krisztus testét és vérét; és a bűnbánat méltó gyümölcseit hozzák: Ó milyen boldogok és áldottak azok a férfiak és nők, amíg így cselekszenek, és ezekben kitartanak, mert megnyugszik rajtuk az Úr lelke (vö. Iz 11,2) s lakóhelyet és szállást készít náluk magának (vö. Jn 14,23). És fiai lesznek a mennyei Atyának (vö. Mt 5,45), akinek cselekedeteit megteszik, jegyesei, testvérei és anyja a mi Urunk Jézus Krisztusnak (vö. Mt 12,50). Jegyesei akkor leszünk, amikor a Szentlélek által a mi Urunk Jézus Krisztussal egyesül a hívő lélek; testvérei akkor, amikor az Atyának akaratát teljesítjük, ki a mennyekben van (vö. Mt 12,50), s anyja akkor, amikor az isteni szeretet s tiszta és őszinte lelkiismeret által szívünkben és testünkben hordozzuk őt (vö. 1Kor 6,20) és szent cselekvéssel, melynek példaként kell mások előtt világoskodnia, világra szüljük őt (vö. Mt 5,16). (Szent Ferenc buzdítása a bűnbánó testvérekhez és nővérekhez)

C) Elmélkedés (Evangéliumból az életbe, életből az evangéliumba)

  • Miben nyilvánul meg mindennapjaimban az én Krisztus-követésem, vajon én hogyan lehetek "emberhalász"?
  • Mit jelent az életemben teljes szívvel szeretni az Urat?
  • Valakit vagy valamit csak úgy lehet követni, ha közben mást magunk mögött hagyunk. Hagyjak ma hátra valamit Isten iránti szeretetből!