Kik vagyunk?

Ferences lelkiségben élő
szerzetes nővérek vagyunk.

Szent Ferenc arra tanít bennünket, hogy szerzetesi életünkben a szegény és alázatos Jézus Krisztus példáját követve egész szívvel szolgáljuk embertársainkat. (Konstitució)

Hol élünk?

Közösségünk jelenleg két egyházmegyében él, a Pécsi Egyházmegyében Kozármislenyben, és Erdélyben, a Gyulafehérvári Egyházmegyében, Árkoson.

Isten szeretetét megismerve szeretnénk azt tovább adni, azoknak, akikhez életünk útján küld az Úr!

Hogyan élünk? 

Imádságban. A közös és egyéni imádságok mindennapi életünkben váltják egymást.
A zsolozsmát, mely a nap megszentelését jelenti, közösen végezzük...

Közösségben

A ferences lelkiség egyik fontos vonása a testvéri élet. Testvéri életünk alapja a következő evangéliumi mondatban gyökerezik;

"egy a ti Atyátok a mennyei, és ti mindannyian testvérek vagytok" (Mt. 23,9)

A ferences családdal is építjük a közösséget.

Kapcsolatba lépnél velünk?