Hírek | Kozármisleny

Öröm volt a szívünkben, amikor a Pécsi Egyházmegyénkben élő Szulyovszky Hajni Sacré-Cœur nővérrel és fiatal nővértársával, Simon Katalinnal találkozhattunk a rendezvény másnapján. A fiatalok számára liturgikus táncot, táncmeditációt tartottak.

A szerzetesi fenntartású szociális intézmények mentálhigiénés munkatársai rendszeresen találkoznak a szerzetesi iroda szervezésében. Idén június 12-én az iroda tárgyalójában gyűltek össze.

A háromévenként sorra kerülő káptalant az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei közössége ez év június 24. és 27. között tartotta meg Kozármislenyben. Ft. és Exc. Felföldi László pécsi megyéspüspök által kinevezett P. Dobszay Benedek OFM volt a közösség vizitátora és a káptalan moderátora. Köszönjük neki ferences jelenlétét, buzdítását.