Közösségünk

A KÖZÖSSÉGÜNK BEMUTATÁSA

Az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei szerzetesi közösséget Bali Katalin M. Kapisztrána nővér alapította, P. Hegedűs Kolos OFM segítségével. Életformánk alapja a II János Pál pápa által jóváhagyott Szent Ferenc Reguláris Harmadik Rendje testvéreinek és nővéreinek...

A NŐVÉREK MINDENNAPI ÉLETE

Mindennapi életünket az imádság, a közösségi élet és a szolgálat teljesítése tölti ki. Az Eucharisztia napi megünneplése alkotja életünk és közösségünk középpontját. Közösen imádkozzuk a zsolozsmát és más imádságokat. Lelkiéletünk forrásai ezen...

ELKÖTELEZŐDÉS 

Kölcsönös ismerkedés után - szabályzatunk előírása szerint- az elöljáró (Szent Ferenc miniszternek, vagyis szolgának nevezi őt) feladata, hogy felvegye a közösségbe az érdeklődőt, aki felismerte hívatását a...