Elköteleződés

Kölcsönös ismerkedés után - szabályzatunk előírása szerint- az elöljáró (Szent Ferenc miniszternek, vagyis szolgának nevezi őt) feladata, hogy felvegye a közösségbe az érdeklődőt, aki felismerte hívatását a ferences életformára.
Az érdeklődők hivatásának megvizsgálásakor, Regulánk a következő szempontokat emeli ki:

A felvétel után elkezdődik a jelölt idő (1-2 évig tart), ami után a beöltözéssel kezdetét veszi a két éves noviciátus. A novícia az első évet a szerzetesség és ferencesség alapjainak tanulmányozásával tölti, sok imádságban és nagy csendességben, majd a második évben megismeri a közösség apostoli feladatait. Ezt követi az első fogadalom tétel, amit legalább háromszor újít majd meg évről évre az örökfogadalomig.

Az örökfogadalommal történő elköteleződés után is a hűség, a kitartás, a szeretetben való növekedés egy életen át tartó feladat, melynek célját szent Ferenc atyánk buzdításával így tudnánk összefoglalni:

"Semmit se tartsatok vissza magatokból, hogy egészen magához fogadjon benneteket az, aki egészen odaadja magát értetek." (LRend 29)

"A miniszterek győződjenek meg róla, hogy a jelentkezők ragaszkodnak-e az Assis Szent Ferenc Betegápoló Nővérei igaz katolikus hithez és az egyház szentségeihez. Ha azok alkalmasak, fogadják be a testvéri közösség életébe, és gondosan tárjanak eléje mindent, ami ehhez az evangéliumi élethez tartozik, különösen az Úrnak ezeket a szavait: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet, amid van, és add a szegényeknek és kincsed lesz a mennyben, és jöjj, kövess engem. És aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem" (Regula II, 5).