21. nap

2023.12.21

A) Napi evangéliumi idézet

"Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!"

B) Regula

A feltámadt Krisztus adja meg nővérünknek, a halálnak, igazi értelmét; mint a Feltámadott tagjai, derűs lélekkel várják az Atyával való végső találkozást. Reg.19.
Koruk előrehaladtával a testvérek tanulják meg elfogadni a betegséget és a növekvő nehézségeket, valamint azt, hogy a fokozatos elszakadásban és az Ígéret Földje felé való indulásban életüknek mélyebb értelmet adjanak. Legyenek meggyőződve arról, hogy a Krisztusban hívők és az egymást őbenne szeretők közössége mint a "szentek közössége" jut el az örök életre.
A világi ferencesek igyekezzenek megteremteni környezetükben, de mindenekelőtt a testvéri közösségekben a hit és a remény légkörét, hogy így 'halál nővérünkre' az Atyához való áthaladásként tekinthessenek, és hogy erre mindannyian derűvel tudjanak készülni. Konst.27.

C) Elmélkedés (Evangéliumból az életbe – életből az evangéliumba)

Szent Ferenc a testi, biológiai halált is nővérnek nevezi, ami ismét nem költőieskedés a részéről – hiszen hozzáteszi: "aki elől élő ember el nem futhat" –, hanem a kiengesztelődött ember megnyilatkozása. Minden emberre két halál vár: egy testi és egy lelki. Akik nem hajlandók meghalni önmaguknak, az önzésüknek, azok egyrészt egész életükben rettegnek a haláltól, másrészt pedig testi haláluk után a még rettenetesebb lelki halál, az örök kárhozat leselkedik rájuk.

Szent Ferenc halálából azért hiányzik a szorongás, az agónia, mert a lelki halált, az önmagának való meghalást előrehozta az életében, amikor megtérésében eljutott odáig, hogy többé nem akart valamivé válni és nagyot alkotni, hanem egészen Istenre bízta magát. Így, mire halála órája elérkezett, számára már befejeződött a halálos küzdelem: nemcsak meghalt Krisztusban, de el is temetkezett Benne, s ezért Isten új életet adott neki.

  • Mit jelent számomra ez a mondat: "számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség" (Fil 1,21)
  • Mi segíthet nekem abban, hogy Szent Ferenchez hasonlóan a halált "nővéremnek" tekintsem?
  • Ha szeretek valakit, azzal örökre együtt szeretnék lenni. Az öröklét az Örök Szeretettel való – minden hiánytól mentes – állandó együttlét. Ennek tudatában kérjem az Úristent, hogy ne érjen készületlenül és derűs lélekkel várjam halálom pillanatát!
  • Mária és Erzsébet találkozásának kapcsán képzeljem el a – földi életből az öröklétbe tartó – találkozás pillanatát! Keressek fel ma valakit, akivel régen találkoztam!