Legyetek szabadok! Éljetek!

2023.10.21

Megújította Szabályzatát az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei közössége 

Immár több mint két éves szinodális folyamat áll mögöttünk, melynek gyümölcseként megszületett az új Szabályzat, amely az életet kívánja kibontakoztatni közösségünk számára. Ebben a munkában meghallgattuk egymást, megvitattunk kérdéseket, új megoldásokat fogadtunk be, és régieket engedtünk el. Ezt a folyamatot Dr. Balog Márta nővér a Nyolc Boldogság közösség tagja, egyházjogász kísérte és segítette. Az ő munkája, tanítása, bátorítása nélkülözhetetlennek bizonyult. Ezúton is köszönjük neki!

Megpróbáltuk, amennyire csak lehetett áttekinteni életünket, és Szent Ferenc életpéldája nyomán a mai kor, egyházjog, kihívások és szükségletek értelmében összefoglalni. Mindezt a megújulás vágyával, a Krisztusban való meggyökerezés reményével, és a karizmánkban való megerősödéssel tettük.

Különleges és áldásos körülménynek érezzük, hogy ferences nővéri közösségünk rendkívüli munkakáptalanja 2023 őszén, október 11-én fogadta el az új Szabályzatot, amely évben éppen a Megerősített Regula jóváhagyásának 800. jubileumát ünnepli a ferences család, elsősorban az első rend testvérei. Kérjük ezért továbbra is, Szent Ferenc közbenjárását és Isten áldását közösségünkre, hogy mindazt, amit kér tőlünk felismerjük, és azt képesek legyünk szabadon megcselekedni. Úgy legyen!

Szabályzatunk alapja az evangélium. Maga a Szabályzat pedig segítség, hogy Szent Ferenchez hasonlóan, Urunk, Jézus Krisztus tanítását és nyomdokait állhatatosan kövessük. "Mert azért küldött benneteket az egész világra, hogy szóval és tettel tanúságot tegyetek Igéjéről."
(LRend 9)