Március 24. - Virágvasárnap

2024.03.24
"Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig." Fil2,6-11

Virágvasárnap a bűnbánatot jelentő nagyböjti időszak utolsó vasárnapja és egyben a nagyhét kezdete, mely az egyházi év leggazdagabb időszaka. Az Egyház kifejezi hitét, miszerint a dicsőséges bevonulás kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be elhozva számunkra a megváltást, amely minden hívőben az örök élet reményét táplálja.

Amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, szimbolikus tettet is hajt végre. Uralma valóban uralom, csak nem egy külső uralom, hanem egy belső uralom, amely a szívben van.

Ha gyakran megengedem a Szentléleknek, hogy Ő vezessen, változtasson rajtam és formálja életemet, akkor elvárásaimat mindig képes leszek felülírni az Ő segítségével.

Ez mindig szenvedéssel jár: elengedni mindazokat a képeket és elvárásokat, amelyek látszólag megvédtek engem és ezért ragaszkodom hozzájuk. Amikor azonban a Szentlélek segítségével rádöbbenek arra, hogy képeim és elképzeléseim tévesek, akkor egyre inkább növekszik az Ő uralma és mindent átformáló szeretete szívemben.

A szív útja az egyszerűség útja, amely mindent a helyén lát, mert Isten szemével lát. A virágvasárnapi szenvedésen már átragyog a megdicsőülés fénye. A virágvasárnapi szenvedésüzenet azonban csak akkor jut el hozzám, ha valóban érdekel engem.

Valóban az érdekel, amit az Úr akar mondani vagy inkább azt hallom meg, amit én szeretnék?

A szeretet hasonlóságot alakít ki a szerető és a szeretett személy között.

"A bensőséges együttérzés kardjával keresztülszúrva semmit ne keress, semmiben se találj vigasztalást. Csak egyet: Krisztussal akarj meghalni a kereszten. A szegény és alázatos Krisztus követésének alapja a kereszt, és mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy ezt a képet szemléljük. Ferenc "második Krisztussá vált", mert követte a szegény és alázatos Krisztust a kereszten. Mindenben a megfeszített Krisztushoz akart hasonló lenni, aki szegénye, szenvedőn, mezítelenül függött a kereszten. A Megfeszítettel egyesülve végzett imádság az Istentől és felebarátaitól való függésnek felismerésére vezette Ferencet. Semmit sem tartott meg magának: szeretetből mindent, amije csak volt, odaadott annak, akit szeretett."

"Ó Krisztusnak bátor lovagja, hozd immár a Győzhetetlen Vezér fegyvereit,
amelyekkel jelesen fölvértezve minden ellenségen diadalt aratsz!
Hozd a magasságbeli Király zászlaját,
amelynek látásából az isteni sereg minden harcosa bátorságot merít!
Hozd a fenséges Krisztus főpapi pecsétjét, amely miatt szavaidat és
tetteidet
méltán ítéli mindenki kétségbevonhatatlannak és hitelesnek!
Immár Urunk Jézus sebei miatt, amelyeket testeden hordozol,
senki nem okozhat kellemetlenséget neked, sőt Krisztus minden szolgája köteles teljes lelkéből tisztelni téged.
...Immár igazán beteljesedett az első látomás, amelyet láttál, és amely szerint Krisztus lovagjainak vezére leszel, kereszttel megjelölt mennyei fegyverekkel ékesen. Immár kétségtelenül hitelt érdemel, hogy valóságos volt
a Keresztrefeszített látomása megtérésed kezdetén, amely a részvét fájdalmának tőrével járta át lelkedet, valamint az a hang is, amelyet a keresztről, mintegy a magasságbeli Krisztus trónjáról, a kiengesztelődés szentséges helyéről hallottál"

A nagyböjti időszak végén tekintsek magamba és beszélgessek az Úrral arról, hogy az elmúlt hetekben mennyire tudtam a bűnbánat, önmegtagadás imádság, jócselekedetek gyakorlása által közelebb kerülni Jézushoz.

Kérjem Őt, hogy az előttem álló nagyhétben megértsem és átéljem megváltásom misztériumát, s, hogy a nagyböjti belső zarándoklásom végén valóban el tudjak érkezni Húsvét örömére! Kérjem,hogy szent Ferenchez hasonlóan egyre jobban szeressem Jézust, s egyre jobban át tudjam adni Neki önmagamat!

Felhasznált források:

  • Szent Bonaventúra: Szent Ferenc élete
  • Ilia Delio: A ferences imádság
  • magyarkurir.hu