Miért szeretlek, ó Mária?

2023.10.06

Imalánc határok nélkül

Október 5-én szentmisével kezdődött a Mária tiszteletére elindított legújabb imalánc a sepsiszentgyörgyi medjugorjei imacsoport szervezésében. Az imalánc egyik célja, hogy hálát adjunk Máriáért és általa gyakoroljuk a hálás lelkületet élni ebben a hónapban. Gondoljunk gyakran Szűzanyánkra, aki pártfogónk és közbenjárónk Jézusnál. 
Szeretlek Szűz Anyám, áldom, dicsérem, magasztalom Istent érted, mert a Te Igeneddel a megváltás hajnala elérkezett és megszületett Jézus, az Isten szeretett Fia. Legyen áldott a Szentháromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek!

Kérjük, tehát bátran Szűzanyánkat mi is és vigyük Mária által Jézushoz családjainkat, betegeinket, közösségeinket egy tized rózsafüzérrel. A következő imákkal ajánljuk fel mindennap önmagunkat és szeretteinket, egész életünket Mária Szeplőtelen Szívének és Jézus Szentséges Szívének.

Uram Jézus Krisztus, Szent Szívednek ajánlom magamat és egész életemet (a mai napomat), az egész családomat, minden cselekedetemet, munkámat, imádságomat, örömömet és szenvedésemet, hogy azzal, ami vagyok, és amim van, Neked szolgáljak, Téged dicsőítselek és szeresselek. Egészen Tied akarok lenni, mindent irántad való szeretetből akarok tenni. Nem akarok semmit sem birtokolni, semmit sem tenni, ami nem kedves Előtted. Semmisíts meg bennem mindent, ami Neked nem tetszik. Legyen egész életem Tied, aki előbb szerettél engem. Légy Uram, üdvösségem oltalmazója, erősségem gyengeségemben, segíts hűségesen kitartani. Szelíd és jóságos Szív, add meg a végső bűnbánat kegyelmét, légy menedéke halálom óráján és vezess be országodba. Szeretettel teljes Szív, benned van minden bizalmam. Gyengeségem és bűnösségem miatt jogosan félhetek ítéletedtől, de szerető Szívedtől remélhetek is minden kegyelmet. Önts szívembe tiszta szeretetet, hogy Téged soha el ne felejtselek és Tőled soha el ne szakadjak! Ámen.
Ó Mária, én Téged választalak ma az egész Mennyei Udvar színe előtt, hogy légy Anyám és Királynőm. Átadom és neked szentelem teljes hódolattal és szeretettel testemet, lelkemet, belső és külső javaimat, a múlt, a jelen és jövendőbeli tetteimet, és átadom magam, hogy rendelkezz minden fölött, ami hozzám tartozik, kivétel nélkül, a Te kedved szerint, Isten nagyobb dicsőségére, most és az Örökkévalóságban. Ámen.

Grignon-i Montfort Szent Lajos

A mindennapi tanúságtételek videói és egyéb információk megtekinthetők itt, illetve a Medjugorjei Imacsoport Sepsiszentgyörgy, Erdélyi Mária Rádió, romkat.ro oldalakon is. Imádkozzunk együtt!