Óh Szent Ferenc, kinek halála, a boldog élet kezdete!

2023.10.03

Tranzitus Csíksomlyón

Szent Ferenc boldog halálára emlékeztünk az ősi ferences Mária kegyhelyen október 3-án. A szép napsütéses októberi nap alkonyán, szentmisén vettünk részt és megéltük a családias ferences testvériséget, a csíksomlyói, csíkszeredai, sepsiszentgyörgyi, nagyváradi világi rendi testvérekkel. Urbán Erik OFM prédikációja által is mélyültünk a ferencességben. Erik atya rámutatott arra, hogy nekünk nem az a követendő, amit Ferenc tett, hanem sokkal inkább az, ahogyan tette mindazt, amit Krisztusért cselekedett. Ez az a ferences lelkület, amely számunkra követésre méltó.

Szent Ferenc oltára előtt rendi testvéreivel a 141. zsoltárt énekeltünk. Ezt az átmenetel előtt szentünk is énekelte testvéreivel: 

"Uram, Istenem, rád emelem szemem, hozzád menekülök, ne engedd elveszni a lelkem!"

Meghitt és megrendítő pillanat volt e tisztelet kifejezése. Az emlékezés és a megerősödés kegyelmi ideje.

A ferences áldás után jó testvéri találkozásokban, beszélgetésekben volt részünk. Hála és dicséret a fölséges és dicsőséges Istennek!

"Óh Szent Ferenc, kinek halála, a boldog élet kezdete,
Kinek csodák közt porára, babért tetéz az ég, föld kegye.
Kinek erényeit hű rendje, ápolja szent tiszteletedre,
Ha majd halálunk int nekünk...
Óh Szent Ferenc, óh légy velünk!" ferences ének