Salve Regina a Kozármisleny-i templomban

2023.02.07

2023. február 2-án rendhagyó volt a Megszentelt Élet napja Kozármislenyben.

Az Úr ajándékának köszönhetően, az elmúlt években, új szerzetes közösségek telepedtek le a pécsi egyházmegyében.

Nagy örömmel készültünk ünnepelni az új szerzetes közösségek tagjaival, hogy együtt lehessünk és imádkozzunk hálából a hivatásunkért ezen a szent napon!

A Sacre Cour nővérek Magyarszék mellől, a Nyolc Boldogság Közösség nővérei és a Pálos atyák Pécsről érkeztek, illetve Püspökszentlászlóról egy jezsuita atya is velünk ünnepelt.

Az ünnepi szentmise előtt Dr. Cziglányi Zsolt kozármislenyi plébános vezetésével történt a gyertyaszentelés és az elsőáldozásra készülő gyerekek bemutatása. A szentbeszédben Puskás Antal pálos tartományfőnök atya buzdította Isten szeretetére a jelenlevő híveket, szerzeteseket és szerzetes nővéreket.

A szentmisét követően, agapé keretében a szerzetesek számára lehetőség nyílt a személyes találkozásokra és beszélgetésekre.


VITA CONSECRATA APOSTOLI BUZDÍTÁS A MEGSZENTELT ÉLETRŐL (1996) részlet

Sajátosan tapasztalják meg azonban a megtestesült Igéből kisugárzó fényt azok, akik a megszentelt életre hivatottak. Az evangéliumi tanácsok vállalása ugyanis arra rendeli őket, hogy jellé és próféciává váljanak a testvérek és nővérek közössége és a világ számára egyaránt. Ezért Péter lelkes szavainak: Uram, jó itt nekünk! (Mt 17,4) különös visszhangot kell kelteniük bennük. E szavak az egész keresztény élet Krisztus-központú feszültségét fejezik ki, ugyanakkor sajátos erővel jelzik azt a teljességigényt, amit a megszentelt életre szóló meghívás mély dinamizmusa jelent: Jó veled lennünk, odaadni magunkat neked, hogy életünk kizárólagos központja légy! Aki megkapta a Krisztussal való eme különleges szeretetközösség kegyelmét, úgy érzi, elragadta az Úr ragyogása: aki ékesebb az emberek fiainál (Zsolt 45,3), s akinek nincsen párja. Ez az én szeretett Fiam: őt hallgassátok!