13. nap

2023.12.13

A) Napi evangéliumi idézet

"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok…"

B) Regula

"Amint az Atya minden emberben Fia vonásait látja, aki elsőszülött a sok testvér között, ugyanúgy a világi ferencesek is alázatos szívvel és emberségesen fogadjanak minden embert, mint az Úr ajándékát és Krisztus képe mását.

A testvériség átérzése örvendezőkké teszi őket, s képessé arra, hogy magukkal egyenlőnek tekintsenek minden embert, főleg a legkisebbeket, akik számára próbáljanak a Krisztus által megváltott teremtményekhez méltó életfeltételeket teremteni." Reg.13.

C) Elmélkedés (Evangéliumból az életbe – életből az evangéliumba)

"Valahányszor szegénnyel találkozol, testvérem, mindannyiszor benne a mi Urunk és az ő szegény anyjának tükörképe áll előtted. Hasonlóan a betegek látásakor arra gondolj, aki betegségeinket hordozta." (2Cel85)

Isten megtestesülése nagy misztérium! De mindennek az alapja az isteni szeretet, amely szeretet kegyelem, nagylelkűség, a közelség vágya és nem habozik odaadni és feláldozni önmagát a szeretett teremtményekért.

A tevékeny szeretet azt jelenti, hogy egészen osztozunk a szeretett személy sorsában. A szeretet hasonlóvá tesz, egyenlőséget teremt, ledönti a falakat, megszünteti a távolságokat. És Isten ezt tette velünk.

  • Csak az ismerheti fel a szegényekben Krisztust, aki már elég sokat szemlélte Őt kizárólagos figyelemmel. Mennyit szánok a mindennapjaimban Krisztus szemlélésére?
  • Akarom, keresem-e a másik emberben az isteni képmást? Hiszem-e, hogy ajándékká válhatunk egymás számára?
  • Saját terheinket Isten nélkül vinni balgaság. Akkor tudok másokhoz őszinte, tiszta szeretettel közeledni, ha terheimet Jézushoz viszem (ld: napi evangélium).
  • Figyeljek fel ma a környezetemben egy "rászorulóra" és keressem meg benne Isten Arcát!