14. nap

2023.12.14

A) Napi evangéliumi idézet

"Aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő"

B) Regula

Hivatásuk arra szólítja fel őket, hogy minden jóakaratú emberrel együttműködve egy még inkább testvéri és evangéliumi világot építsenek, hogy eljöjjön Isten országa. Annak tudatában, hogy "aki Krisztust, a tökéletes embert követi, maga is egyre emberebbé válik", gyakorolják feladataikat hozzáértéssel és a keresztény szolgálat szellemében. (Regula 14.)

C) Elmélkedés (Evangéliumból az életbe – életből az evangéliumba)

"A világban élnek, vagyis a világnak mindenféle feladatában és munkakörében a családi és társadalmi élet megszokott körülményei között, szinte ezekből a szálakból van szőve az életük.

Itt hívja meg őket Isten, hogy saját hivataluk gyakorlásával az evangélium szellemében élve kovászként belülről járuljanak hozzá a világ megszenteléséhez, és életük tanúságával – hitük, reményük és szeretetük ragyogásával – mutassák meg másoknak Krisztust. Különleges módon rájuk tartozik tehát, hogy mindazokat a földi dolgokat, amelyekkel szoros kapcsolatban vannak, úgy világítsák meg és rendezzék, hogy Krisztus szerint történjenek és növekedjenek, s a Teremtő és a Megváltó dicséretére szolgáljanak.

Törekedjenek a munkatevékenységükből fakadó sajátos kötelességek teljesítésére és az ahhoz szükséges szakmai felkészülésre, mert ez az első és alapvető hozzájárulásuk egy igazságosabb és testvéribb világ felépítéséhez.

  • Megteszek-e minden tőlem telhetőt azért, hogy feladataimat kellő hozzáértéssel végezzem?
  • Próbálom-e feladataimat szolgáló szeretettel végezni?
  • Életemben, mindennapjaimban, tevékenységeimben felragyog-e az Evangélium "szelleme"?
  • Keresztelő János, bár a mennyek országában a legkisebbnek számít, mégis részesülhetett abból a kegyelemből, hogy előhírnökként olyan feladatot töltsön be, hogy közvetített ég és föld, ó és új között.

Segíts minket, hogy a jóakaratú emberekkel együttműködve és feladatainkat hozzáértéssel végezve mi is Országodnak meghirdetőivé válhassunk és rámutathassunk a Benned való új életre.

Forrás: Ferences Világi Rend