15. nap

2023.12.15

A) Napi evangéliumi idézet

"Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok."

B) Regula

Egész emberi életük tanúságtétele, bátor egyéni és közösségi kezdeményezéseik által legyenek jelen és vegyenek részt az igazságosság előmozdításában, és különösen a közélet területén ne habozzanak elkötelezni magukat ezért konkrét és hitükkel összeegyeztethető formában. Regula 15.

C) Elmélkedés (Evangéliumból az életbe – életből az evangéliumba)

Ahogy Szent Ferenc maga mondta – Szent Bonaventúra őrizte meg ezt a mondatot –: "Én megtettem a magam dolgát, ti is tegyétek meg a magatokét." Nem másolni kell Szent Ferenc atyánkat, nem arra kell figyelnünk, hogy szalmazsákon feküdjünk és télen‑nyáron mezítláb járkáljunk, hanem hogy érzékenyek legyünk a környezetünkre, a körülöttünk lévő emberek gondjaira, a társadalmat feszítő kérdésekre, és állandóan késztetve érezzük magunkat, hogy előmozdítsuk az igazságosságot.

"Az apostolkodás mérhetetlen területe a nemzeti és nemzetközi élet: itt leginkább a világiak a keresztény bölcsesség szószólói.

A hazaszeretet nevében és az állampolgári feladatok hű végzése címén a katolikusok érezzék kötelességüknek az igazi közjó előmozdítását; szavuk súlyával érjék el, hogy a közhatalom igazságosan kormányozzon, a törvények feleljenek meg az erkölcsi követelményeknek és a közjónak. A katolikusok, ha megvan a képzettségük és kellően szilárdak a hitben és a keresztény tanításban, ne hárítsák el maguktól a közügyek intézését. A hivatalok jó betöltése által ugyanis a közjót is szolgálják és az evangélium útját is egyengetik." (AA.14.)

Szentek példájának sora mutatja, hogy az Istenbe merült, imádságos élet és a közjó előmozdításában való tevékeny részvétel nemcsak hogy nem zárja ki egymást, hanem mélyen összetartozik. Ennek két oka is van: az egyik, hogy az Istennek átadott életű, a szentség vonzásában élő emberek látják helyesen a világ dolgait, a maguk valós arányai és jelentősége szerint; a másik pedig, hogy a szentségben akkora erő van, hogy kihat a társadalmi-politikai szférára is. (Barsi Balázs OFM)

A mai evangélium szavait Regulánk fenti pontjának életre váltásához, gondolkodjunk el az alábbiakon: "Az emberi elme bámulatos teljesítményekre képes, ha arról van szó, hogy kifogást keressen és megokolja, miért nem tesz meg valamit, ami a hitből fakadó kötelessége lenne. Mindig sikerül belekapaszkodnia egy apró ténybe, jelentéktelen mozzanatba, amellyel igazolni tudja – legalább önmaga előtt –, hogy helyesen cselekszik."

  • Isten Lelkében bízva amennyire tehetem, vállalom-e a közéletben való részvételt?
  • A keresztény (ferences) értékeket (bátran) képviselem-e környezetemben?
  • Kiállok-e az igazságosság mellett?
  • Imádkozzak ma a közhatalmat gyakorlókért!