16. nap

2023.12.16

A) Napi evangéliumi idézet

"Illés eljön ugyan, és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték föl, és kényük-kedvük szerint bántak vele."

B) Regula

Úgy értékeljék a munkát, mint ajándékot és mint eszközt, amely által részt vehetnek a teremtésben, a megváltásban és az emberi közösség szolgálatában. Regula 16.

A kikapcsolódásnak és felüdülésnek sajátos értéke van, mindkettő szükséges a személy fejlődéséhez. A világi ferencesek ügyeljenek arra, hogy a munka és a pihenés kiegyensúlyozott arányban álljanak egymással, és igyekezzenek szabadidejüket értékesen eltölteni." FVR Konst.21.

C) Elmélkedés (Evangéliumból az életbe – életből az evangéliumba)

Az ember a maga munkájával általában eltartja önmagát és övéit, kapcsolatot teremt testvéreivel, az emberekkel, és szolgálatukra van, igazi szeretetet gyakorolhat, és Isten munkatársaként tökéletesítheti a teremtést.

Szent Ferenc számára a munka adomány és dolgozni kegyelem. A mindennapi munka nemcsak a létfenntartás eszköze, hanem Isten és a felebarát szolgálatára nyíló alkalom, valamint út a saját személyiségünk kibontakoztatásához. Abban a meggyőződésben, hogy a munka jog és kötelesség, valamint hogy mindenfajta foglalkozás tiszteletet érdemel, igyekezzenek a testvérek összefogni, hogy mindenki számára legyen munkalehetőség, és a munkafolyamatok egyre emberségesebbekké váljanak.

A kikapcsolódásnak és felüdülésnek sajátos értéke van, mindkettő szükséges a személy fejlődéséhez. A pihenésnek, hogy ne váljék üressé vagy unalom forrásává, lelki gazdagodást, nagyobb szabadságot, elmélyült szemlélődést és testvéri közösséget kell tartalmaznia, ezért a híveknek a társadalom által fölkínált kulturális események és szórakozások közül ki kell választaniuk azokat, melyek jobban megfelelnek az evangéliumi törvény szerinti életnek." ( II. János Pál pápa: Dies Domini)

  • Hálás vagyok-e a munkámért és törekszem-e arra, hogy munkám által felebarátaim szolgálatára legyek?
  • "Nagyon fontos, hogy egy keresztény ideig-óráig lehet munkanélküli, de dologtalan soha. Szent Ferenc atyánk az olyan rendtagot, aki csak jól érezte magát, de dolgozni nem akart, elzavarta: "Légy testvér, menj máshova, mert testvéreid munkáiból élsz." Aki beteg, annak éppen az a dolga, hogy jó beteg legyen, s elfogadja, hogy most nem tud megdolgozni a megélhetéséért, hanem másokra szorul." Adott helyzetben elfogadom-e betegségemet?
  • Nem esem-e időnként a lustaság bűnébe?
  • Figyelek-e arra, hogy értékesen töltsem a szabadidőmet?
  • Nézzek szét a környezetemben: nem tudok-e segíteni valakinek, akinek munkára van szüksége?
  • A mai evangélium szavai azt üzenhetik, hogy a zsidókhoz hasonlóan mi is vakokká válhatunk Isten jelenlétére, ha elkövetjük azt a hibát, hogy megjelenését, működését a mi emberi elképzeléseink korlátai közé akarjuk szorítani. Vegyük észre Őt ma munkánk, dolgaink végzése közben!