18. nap

2023.12.18

A) Napi evangéliumi idézet

"Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: "Velünk az Isten."

B) Regula

Tiszteljenek minden élő és élettelen teremtményt, mert azok "jelentést hordoznak a Fölséges Istenről". Azon legyenek, hogy a velük való visszaélés kísértését elkerülve eljussanak az egyetemes testvériség ferences felfogására. Regula 18.

"Követve Szent Ferenc, a környezetvédők védőszentjének példáját, tevékenyen támogassák a teremtett világ megóvására irányuló kezdeményezéseket, működjenek együtt azokkal az erőfeszítésekkel, amelyek a környezetszennyezés és a természet rombolásának megelőzésére irányulnak, és azokkal is, amelyek olyan életfeltételeket és olyan környezetet kívánnak megteremteni, amelyek senki számára nem okoznak félelmet." Konst.18/4.

C) Elmélkedés (Evangéliumból az életbe – életből az evangéliumba)

Szent Ferenc "oly módon érezte át és fogalmazta meg a természet szakralitását, hogy közben mindig világosan megkülönböztette a teremtést a Teremtőtől, és távol állt tőle a természet mindenfajta istenítése. A Naphimnuszban sem a napot, a holdat és a csillagokat dicsőíti, hanem Istennek ad hálát értük és általuk.

Az állatot mint állatot, a növényt mint növényt kell szeretni. Szent Ferenc megdöbbenne azon az aránytévesztésen, hogy korunkban, miközben az állatok jogait védik – bizonyos helyeken még miséznek is értük, illetve nekik! –, gátlástalanul ölik meg magzatok millióit. Ferenc bizonyosan rámutatna arra is, hogy a környezet szennyezése az ember szívéből indul ki. Azzal ugyanis, hogy az ember elszakadt, Istentől, elveszítette a végső célt, s ezzel a természet is céltalanná vált."

  • Meglátom-e a teremtett világban, a "teremtett világ mögött" Isten szépségét?
  • Vigyázok-e környezetemre, mindennapjaimban törekszem-e környezetem tisztántartására, megóvására?
  • Az alábbi ötletek közül válasszak egyet, amit a mai napon megvalósítok: A teremtett világ gondozásának 52 módja
  • Advent utolsó hetének kezdetén elmélkedjek legalább 10 percet a napi evangéliummal!