19. nap

2023.12.19

A) Napi evangéliumi idézet

"Ne félj, Zakariás! Könyörgésed meghallgatásra talált. Feleséged, Erzsébet fiút szül, és Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigasságod lesz ő, és sokan örülnek majd születésének." Lk 1,13-14

B) Regula

Mint a béke hordozói, érezzék kötelességüknek azt újra meg újra megteremteni. Keressék párbeszédben az egység és a testvéri egyetértés útjait, bízva az emberben élő isteni mag jelenlétében, valamint a szeretet és a megbocsátás átalakító hatalmában. Reg 19.

A béke az igazságosság műve, valamint a kiengesztelődés és a testvéri szeretet gyümölcse. A világi ferencesek hivatása, hogy családjukban és a társadalomban a béke hordozói legyenek. Ezért:

  • támogassák a békés magatartásformák és eszmék terjedését és az azokra tett javaslatokat;
  • álljanak elő saját kezdeményezésekkel, és működjenek együtt egyénileg és testvéri közösségként a pápa, a részegyházak, valamint a Ferences Család kezdeményezéseivel;
  • működjenek együtt azokkal a mozgalmakkal és intézményekkel, amelyek a békét úgy mozdítják elő, hogy egyidejűleg tiszteletben tartják annak hiteles alapjait. Konst.23.

C) Elmélkedés (Evangéliumból az életbe – életből az evangéliumba)

A ferences testvérek és nővérek is mindnyájan arra kaptak hivatást, és Szent Ferenc példája nyomán ösztönzést is, hogy békességet vigyenek oda, ahol vita, széthúzás, ellenségeskedés van. Erre pedig csak úgy lehetnek képesek, ha ők maguk az isteni irgalom világában élnek, és Isten atyai szeretetében részesednek.

A bibliai béke olyan szövetség a felek között, ami lehetővé teszi a nyugodt életet, de nem egyszerűen a "béke ideje", ellentétben a "háború idejével". Sokkal inkább a mindennapi létezés jólétét jelöli, annak az embernek az állapotát, aki összhangban él a természettel, önmagával, embertársaival és Istennel.

A bibliai béke a következőket jelentheti: áldás, nyugalom, dicsőség, boldogság, üdvösség, élet. A világ szerinti békesség az, amit csak a jó körülmények adnak, a Krisztustól kapott békesség azonban független a körülményektől, mert ez a lélek békességét jelenti. Ezt a békét a körülmények nem tudják elvenni, mert ez a békesség a szívben uralkodik, és a Szentlélek gyümölcsei közé tartozik (Kol 3,15, Gal 5,22).

Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak hívatnak. Isten szolgája mindaddig nem láthatja, mennyi türelem és alázatosság lakozik benne, amíg minden kedve szerint történik. Amikor eljön az idő, hogy akiknek kedvében kellene járniok, ellenére cselekszenek, amennyi türelmet és alázatosságot mutat akkor, annyi lakozik benne, és nem több. (Intelmek 13.)

  • Keresem-e a párbeszéd és egyetértés lehetőségeit családi, testvéri kapcsolataimban?
  • Támogatom-e a viták békés elrendezését?
  • Próbáljam ma meglátni egy számomra "nehéz" emberben az isteni jóság csíráját!
  • Hogyan szólít meg Isten a mai evangélium szavai által?