20. nap

2023.12.20

A) Napi evangéliumi idézet

"Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni!" Lk1,30

B) Regula

Mint a tökéletes boldogság hírnökei, minden körülmények között azon fáradozzanak, hogy másoknak örömet és reménységet adjanak. Reg 19.

Ferenc a szenvedésben is átélte a bizalmat és az örömöt, mert merített Isten atyaságának megtapasztalásából, abból a megingathatatlan hitből, hogy Krisztussal fel fog támadni az örök életre, annak megtapasztalásából, hogy találkozhat a Teremtővel és egyetemes testvériségben dicsérheti őt az összes teremtménnyel együtt. Ezért a világi ferencesek az Evangéliummal egyezően igent mondanak a reményre és az életörömre. Tegyék meg a sokféle szorongás és az életuntság ellen ami rajtuk múlik, mert ezzel egy jobb jövőt készítenek elő. Konst. 26.

C) Elmélkedés (Evangéliumból az életbe – életből az evangéliumba)

Ferenc egyik karizmája, hogy az Evangélium énekelni kezd ajkain. Nála énekszó lesz a Credóból, amit olyan gyakran mondunk szomorúan és egyhangúan. Ő felfedezi, hogy a kereszténységgel az öröm áradt szét a földön. Általa az Élő tör be közénk, aki a Húsvét hajnala óta új életet kínál elámult testvéreinek a lélekben, a békében, a megbocsátásban.

Az öröm Isten ajándéka, a feltámadt Krisztus Lelkének gyümölcse. Ez annak tapasztalata, aki szeret és aki tudja hogy szeretik úgy, ahogy van; a hívőé, aki tudja hogy irgalomból megmentették és megszabadították a rossz és a halál sorsszerű végzetétől. Az öröm az a tudat szívünk mélyén, hogy Isten gyöngédsége ott van mindenkinek az életében. Ez a bizonyosság a legkeményebb megpróbáltatásban is, hogy az élet és a szeretet végül is győz.

Ferenc szemébe néz a leprásoknak és szemébe néz Krisztusnak, s fölfedezi, hogy csak a szeretet éltet. Csak ez teszi az embert emberré, személlyé, az isteni élet részesévé, örvendezővé.

A testvéri közösségek öröme Krisztusból fakad és Krisztushoz vezet. Öröm részt venni Krisztus megváltó tetteiben és küzdelmében az ember teljes felszabadításáért. Öröm odamenni azokhoz, akik éhezik és szomjazzák a gyöngédséget, barátságot és igazságosságot. Hiszen ők térítenek meg minket a szeretetre, vezetnek ki önmagunkból, hogy szeretetünk ingyenes legyen. Isten részt ad öröméből: a teremtő szeretetből. Az evangéliumi öröm egy testvéri cselekedet. Hiszen meghívás a reményre és az életre. Testvéremnek, férjemnek, feleségemnek, gyermekeimnek, szomszédomnak, munkatársamnak szüksége van az én örömömre, hogy élhessen, ahogy nekem is az övékre.

  • Megvan-e szívemben az Istenből fakadó élet öröme - minden körülmények között? Tovább tudom-e adni mások számára?
  • Miben van az én reményem? Tanúságot tudok tenni arról, hogy az én reményem: Krisztus?
  • Figyeljek ma azokra, akik szomorúak, vagy remény nélkül élnek. Közvetítsem számukra Isten örömét!