22. nap

2023.12.22

A) Napi evangéliumi idézet

"Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben!"

B) Regula

A Ferences Világi Rend különböző szintű – helyi, regionális, országos és nemzetközi – testvéri közösségekből áll: helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi csoportokból.

A testvéri közösségek mindegyike erkölcsi személynek számít az egyházon belül. Az ebben a regulában és a konstitúciókban előírt normák szerint kapcsolódnak egymáshoz és alkotnak egységet a különböző szintű testvéri közösségek. Reg.20.

C) Elmélkedés (Evangéliumból az életbe – életből az evangéliumba)

A Rendhez való tartozás az üdvösség útja mindazok számára, akik életre szólóan elkötelezik magukat benne. A Szent Ferenc-i stílusú Krisztus-követésnek egyik fontos eleme, hogy a rendi közösség nem szigorúan hierarchizált szervezet, hanem fraternitas, testvériség.

A testvéri közösség elfogad engem hibáimmal, gyarlóságaimmal együtt, de a fogadalmak által nekem is át kell adnom magam nemcsak Istennek, hanem a közösségnek is. Azzal, hogy ebbe a közösségbe beléptem, arra is elköteleztem magam, hogy itt, ezek között a testvérek és nővérek között, az ő segítségükkel akarom megélni a keresztségben kapott és a rendi fogadalmak által megerősített hivatásomat.

A fogadalmak mit sem érnek, ha nincs bennünk szeretet. Csak a szeretetből vállalt és szeretetben megélt szegénységnek, engedelmességnek, szűzi vagy házastársi tisztaságnak van értelme. Azért is jó a közösség, hogy segítsen minket megtanulni igazán szeretni, olykor éppen azáltal, hogy szembesít a szeretetlenségünkkel. A "helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi" csoportok olyan szintek, mint az Egyházban a plébánia, az egyházmegye, a magyar egyház és a világegyház.

Ezek közül mindig a legközelebb lévőn, a legkonkrétabbon legyen a hangsúly. Ferences életünk annyira vonzó, amennyire a Szent Ferenc-i stílusú Krisztus-követést igyekszünk élni és sugározni, és annyira visszatetsző, amennyire ettől eltérünk.

  • Hogyan élem meg a szeretetet testvéri közösségemben? Beleteszem-e egészen önmagamat?
  • Elfogadom-e saját és testvéreim gyengeségeit?
  • Gondoljak ma egy olyan testvérre, akinek gyarlóságait nehezen viselem és imádkozzak érte!