23. nap

2023.12.23

A) Napi evangéliumi idézet

"Atyja írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá: "János a neve." Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és magasztalta Istent." Lk 1,57-66

B) Regula

Hogy a Rend tagjai között megerősödjék a közösség, a tanács rendszeresen szervezzen összejöveteleket és gyakori találkozásokat nemcsak a testvéri közösség, hanem más ferences csoportok tagjaival is, főleg fiatalok csoportjaival. Keresse a legmegfelelőbb eszközöket, hogy a tagok fejlesszék ferences és egyházi életüket, és egyre testvéribb életet éljenek. Ez a communio (közösség) az elhunyt testvérekkel és nővérekkel is fönnáll, az értük felajánlott imádságok által. Reg.24.

A Ferences Világi Rendnek – önnön hivatásának erejénél fogva – készen kell állnia egyrészt arra, hogy megossza evangéliumi élettapasztalatát azokkal a fiatalokkal, akik úgy érzik, hogy Assisi Szent Ferenc vonzza őket, másrészt arra, hogy keresse azokat az eszközöket, amelyekkel mindezt megfelelően mutatja be nekik.

A Ferences Ifjúságot (FI), amelyért a Ferences Világi Rend különösen felelősnek érzi magát, ezen Konstitúciók szándéka szerint azok a fiatalok alkotják, akik a Szentlélek által arra éreznek hivatást, hogy a keresztény életről Assisi Szent Ferenc üzenetének fényénél testvéri közösségben nyerjenek tapasztalatot, a Ferences Világi Rend keretei közt mélyítve el saját hivatásukat. Konst.96.

C) Elmélkedés (Evangéliumból az életbe – életből az evangéliumba)

Ahogy egy család is széthullik, ha elmaradnak az élő, személyes találkozások, ha csak úgy elmennek egymás mellett a családtagok, úgy a Ferences Családon belül is nagyon fontos mind az egyes tagok, mind pedig a különböző rendi közösségek kapcsolattartása. Igen gyümölcsözők lehetnek ezek a találkozások, a Szent Ferenc-i karizma gazdagságának megtapasztalása, ahol mindegyik fél tanul valamit a másiktól, és még jobban megerősödik ferences elköteleződésében. Külön felhívja a figyelmet a Regula a fiatalokkal való találkozásra. A fiatalokkal szemben nagyon sok előítélet van bennünk, neveletlennek, tiszteletlennek, érdektelennek tartjuk őket. Biztos, hogy sokszor nem könnyű megtalálni velük a közös hangot, de higgyétek el, a mai fiatalok sem rosszabbak, mint amilyenek mi voltunk annak idején, legfeljebb csak mások. De bennük is megvan a nyitottság, az érdeklődés, és főleg az, hogy – minden ellenkező látszat ellenére – vágynak arra, hogy elfogadják és szeressék őket. Lehet, hogy sokszor nem is kell mást tennünk, mint megszólítani őket, és hagyni, hogy ők beszéljenek, kérdezzenek. Lehetne egy-egy ferences plébániához tartozó fiatalokkal közös programot szervezni, melyekben esetleg éppen saját gyermekeitek, unokáitok jelenthetik a kapcsolódási pontokat. Érdemes az ünnepekhez kapcsolódva is összehozni a Ferences Család különböző generációit, mint ahogy a családi ünnepeken is összegyűlik a család apraja-nagyja, a kis unokától a dédimamáig.

  • Mennyire tartom fontosnak és mennyire vagyok nyitott más ferences csoportokkal/fiatalabbakkal való találkozásra?
  • Mit teszek azért, hogy egyre inkább ferences és egyháziasabb, testvéribb lelkülettel éljek? Tehetek-e valamit másként a jövőben?
  • Az evangéliumról elmélkedve: gondolkodtam már azon, hogy az én nevem mit jelenthet Isten tervében?