6. nap

2023.12.06

A) Napi evangéliumi részlet

"Valamennyiüket meggyógyította." (Mt 15,30)

B) Regula

"Mint "bűnbánó testvérek és nővérek", éppen hivatásuk értelmében, az Evangélium életerejétől áthatva, gondolatvilágukat és cselekedeteiket Krisztuséhoz alakítják annak a gyökeres belső változásnak az útján, amelyet az Evangélium "megtérésnek" nevez, és amelyet az emberi gyöngeség miatt minden nap újra kell kezdeni. A megújulás útján a kiengesztelődés szentsége a Mennyei Atya irgalmának kiváltságos jele és ugyanakkor kegyelem forrása. (Regula 7.)

C) Elmélkedés (Evangéliumból az életbe, életből az evangéliumba)

"Bocsánatos bűneink rendszeres meggyónása segítséget jelent lelkiismeretünk alakításában, a rossz hajlamaink elleni küzdelemben, lehetővé teszi, hogy Krisztus gyógyítson bennünket és a Lélek életében gyarapodjunk. Ha gyakrabban fogadjuk Isten irgalmasságának ajándékát e szentségben, az sürgetni fog, hogy mi magunk is irgalmasszívűek legyünk, mint Ő." (KEK 1458; vö. Lk 6,36)

A megtérés azt jelenti, hogy életemet Krisztuséhoz alakítom, szívemet a ragaszkodásoktól megtisztítom, hogy felismerjem és megtegyem az Atya akaratát.

  • Mit jelent számomra a megtérés?
  • Fordítok-e időt, energiát a napi bűnbánatra az Istennel való újrakezdés reményében? Akarok-e megszabadulni kisebb/nagyobb bűneimtől?
  • Bizalommal kérjem az Urat, hogy gyógyítsa meg szívemet, lelkemet, hogy szabadabban tudjak szeretni! Tegyek valami olyat a környezetemben, amit – szerintem – Jézus tenne!