8. nap

2023.12.08

A) Napi evangéliumi idézet

"Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"

B) Regula

Ferenc különös szeretettel viseltetett Szűz Mária, az Úr alázatos szolgálóleánya iránt, aki mindig kész volt az Úr igéit befogadni és hívásait követni. Őt rendelte lelki családja oltalmazójául és szószólójául.

A világi ferencesek azzal fejezik ki az Úr Édesanyja iránti lángoló szeretetüket, hogy tökéletesen utánozzák készséges lelkületét és bizalommal, figyelmesen imádkoznak.

C) Elmélkedés (Evangéliumból az életbe, az életből az evangéliumba)

"Üdvözlégy, Úrnőnk,
szentséges Királynénk, Istennek szent szülője, Mária,
ki szűz lévén templommá lettél,
és választottja a szentséges mennyei Atyának,
ő szentelt meg téged szentséges szerelmes Fiával
és a Vigasztaló Szentlélekkel.
Minden kegyelem teljessége és minden jóság
lakozott és lakozik tebenned.
Üdvözlégy te, Isten palotája;
Üdvözlégy te, az ő lakozó sátra;
Üdvözlégy te, az ő lakóháza.
Üdvözlégy te, az ő palástja;
Üdvözlégy te, az ő szolgálója;
Üdvözlégy te, az ő anyja,
legyetek üdvözölve ti, szent erények mind,
kik a Szentlélek kegyelméből és megvilágosításából
a hívek lelkébe ereszkedtek,
hogy a hitetleneket Istenben hívő emberekké
formáljátok át."
(Szt. Ferenc)
  • Milyen a kapcsolatom a Szűzanyával?
  • Szent Ferenc imádságából melyik az a jelző, amelyik a leginkább a szívemből szól?
  • Próbálom-e én is befogadni és követni az Úr igéit? Kész vagyok-e megtenni mindazt, amire a szívemben indítást érzek különösebb felesleges aggódások/bizonytalanságok nélkül?
  • Merem-e kimondani őszintén és teljes bizalommal Mária szavait:
    "Legyen nekem a Te Igéd szerint" ?