9. nap

2023.12.09

A) Napi evangéliumi idézet

"Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok: elcsigázottak és kimerültek."

B) Regula

Jézus megváltó engedelmességével egységben, aki akaratát Atyja kezébe helyezte, hűségesen töltsék be állapotbéli kötelességeiket a különböző életkörülményeik között.

Kövessék a szegény és keresztre feszített Krisztust, tanúságot téve róla még a nehézségek és üldözések közepette is. Regula 10.

C) Elmélkedés (Evangéliumból az életbe – életből az evangéliumba)

Regulánk e pontban a Lumen Gentium 42. pontjára utal vissza, melyben az alábbiakat olvashatjuk: "...minden Krisztus-hívő meghívást kap az életszentségre és saját állapotának tökéletességére, s ezeket köteles is elérni. A szeretet ugyanis, mint a tökéletesség köteléke és a törvény tökéletes teljesítése (vö. Kol 3,14; Róm 13,10) uralja, eltölti lélekkel és célba viszi a megszentelődés minden eszközét. Ezért az Isten és a felebarát iránti szeretet pecsételi meg Krisztus minden igazi tanítványát."

  • Tisztában vagyok-e állapotbeli kötelességeimmel?
  • Mik tartoznak ide nekem személy szerint: házastársként, szülőként, gyermekként, vagy egyedülállóként? Szeretettel, készséggel, lelkiismeretesen teszem-e kötelességeimet?
  • Ha kötelességeim végzésében elfáradok, jussanak eszembe a mai evangélium szavai: "ahogy végignézett az embereken, megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok: elcsigázottak és kimerültek."

A mai napon – az Úr iránti szeretetem jeleként - feladataimat örömmel, szívesen teszem!