A Ferences Család Királynője ikonja Kozármislenyben

2022.05.20

A magyarországi Ferences Világi Rend pécsi közössége, a Hét Magyar Ferences Vértanúról nevezett közösség, valamint Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei közösen fogadják 2022. június 1-5 között a kozármislenyi Flüe-i Sz. Miklós templomban a Ferences Család Királynője ikonját. Ebben az időszakban az ikon a szentmisék előtt és után megtekinthető a templomban.

Az Ikon alsó részén, három glóriában látjuk a Ferences Család három rendjének legfontosabb szentjeit. Assisi Szent Ferencet középen, mellette jobbra Assisi Szent Klárát. Ők a Ferences Család két rendjének alapítói. Mellettük van Árpád-Házi Szent Erzsébet, a Ferences Világi Rend pártfogója.

Június 5-én a 17 órás szentmise keretében ünnepélyesen is köszöntjük az ikont és bemutatkozik a Ferences Világi Rend pécsi közössége.

A Ferences Világi Rendről röviden

A Ferences Világi Rend minden olyan hívő előtt nyitott, aki nem kötelezte el magát véglegesen más szerzetesi intézményben, vagy a megszentelt élet egy másik intézményében, így világi emberek és egyházmegyés papok egyaránt lehetnek tagjai. A Hét Magyar Ferences Vértanúról nevezett pécsi közösségünk tagjai különböző életállapotú, többnyire a civil társadalomban élő és dolgozó emberek. Hétköznapi életünk lényegében ugyanolyan, mint bármely, hitét komolyan vevő keresztény emberé.

Hitünk megélésének közösségi dimenziója pótolhatatlan része ferences hivatásunknak, ezt azonban nem zárt közösségekben, hanem a közösségi életet táplálva és abból merítve, az élet-diktálta mindennapi feladatokhoz, lehetőségekhez, kapcsolatokhoz való viszonyunkban igyekszünk elevenné tenni.

Mint Szent Ferenc követői - hivatásunk értelmében az Evangélium élet erejéből merítve - gondolatainkat és cselekedeteinket a megtérés útján akarjuk Krisztuséhoz alakítani. Ez számunkra mindennapos feladatot, újrakezdést jelent.

Szent Ferenc nyomában járva, a béke hordozóiként kötelességünk azt újra meg újra "megteremteni". Párbeszédben keressük az egység és a testvéri egyetértés útjait. Bízunk "a minden emberben élő isteni mag jelenlétében", valamint a szeretet és a megbocsátás átalakító hatalmában és feladatunknak tartjuk, hogy másoknak örömet és reménységet adjunk.

Pax et Bonum!