A szerzetesek világnapját ünnepelték

2019.02.04

Szent II. János Pál pápa február másodikát a megszentelt élet világnapjává rendelte, amely napon hálát adnak Istennek a szerzetesi hivatásokért. Így tettek Árkoson és Nagyváradon is.

Pénteken az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővéreinek árkosi házában ünnepelték a szerzetesek világnapját. Urbán Erik OFM, a megszentelt élet intézményeivel megbízott érseki helynök szentmisét celebrált, illetve Jakabos Barnabás és Tamás Barna jezsuiták tartottak elmélkedést az azt követő képzésen. Az alkalmon a piarista, jezsuita, pálos, ferences szerzetesek képviselői mellett az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei, a Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek, a Szeretet Misszionáriusai, a Szociális Testvérek, a Segítő Nővérek, klarisszák és az iskolanővérek is részt vettek. (Fotó: Medjugorjei Imacsoport Sepsiszentgyörgy)

Február 2-án, szombaton a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye és a Nagyváradi Görögkatolikus Egyházmegye területén élő szerzetesek és szerzetesnők idén a görögkatolikus püspökség szervezésében a nagyváradi ferences templomban találkoztak. A találkozón részt vett Böcskei László megyéspüspök is, aki a délelőtti órákban szentmisében adott hálát és imádkozott a szerzetesekért.

Prédikációjában a főpásztor azt emelte ki: bár különbözőek vagyunk, mégis mindannyian Krisztus hajójában evezünk, és ez kell legyen a mi közös álmunk. "Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt" – idézte Antoine de Saint-Exupérynek A kis herceg című regényét A szentmisét követően a ferences szerzetesek örömteli kikapcsolódásra hívták a résztvevőket, hiszen, Ferenc pápát idézve, "ahol szerzetesek vannak, ott öröm van"

Forrás: www.romkat.ro