Advent első vasárnapja

2023.12.03

A) Napi evangéliumi idézet

"Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura." (Mk 13,35)

B) Regula

A világi ferencesek Regulája és élete ez: megtartani a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumát, követve Assisi Szent Ferenc példáját, aki Krisztust választotta az Istennel és az emberekkel együtt élt életének középpontjául és inspirálójául. Krisztus - az Atya szeretetének ajándéka - az Út, mely az Atyához vezet, ő az igazság, melybe a Szentlélek vezet be minket, ő maga az Élet, s ő azért jött, hogy ezt az életet bőven adja. A világi ferencesek mindent megtesznek, hogy az Evangéliumot gyakran olvassák, és hogy az Evangélium igazságait az életbe ültessék át, mindennapi életüket pedig újra meg újra az Evangéliumhoz mérjék. (Regula 4.)

C) Elmélkedés (Evangéliumból az életbe - az életből az evangéliumba)

  • Mi/ki van az én életem középpontjában?
  • Éberen várom-e az Urat és készen állok-e arra, hogy bármelyik pillanatban "megérkezhet"?
  • Mindennapi életem hogyan változik az Evangélium "hatására"?
  • Kezdjem az adventi időszakot azzal, hogy életem középpontjába tudatosan Krisztust akarom helyezni! Ennek első lépéseként a mai napon legalább +20 percet szánjak a Vele való személyes kapcsolatom elmélyítésére és engedjem, hogy az Úr jelenléte alakítsa szívemet, életemet!