Advent harmadik vasárnapja (Gaudate vasárnap)

2023.12.17

A) Napi evangéliumi idézet

"Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért jött, hogy) tanúságot tegyen a világosságról."

B) Regula

Családjukban a békesség, a hűség és az élet tiszteletének ferences szelleme szerint éljenek arra törekedve, hogy mindezekben a Krisztusban már megújult világ jele legyenek.

Különösen a hitvesek, akik a házasság szentségének kegyelmeiből élnek, tegyenek tanúságot a világban Krisztusnak egyháza iránti szeretetéről.

Minden gyermekük egyéni hivatására figyelve, nyitott és egyszerű keresztény nevelés által, örvendezve járják végig velük együtt emberi és lelki fejlődésük útját. Regula 17.

C) Elmélkedés (Evangéliumból az életbe – életből az evangéliumba)

Az egyház szívében a házastársak azt tanúsítják, hogy elkötelezik magukat a házassági életre, és Krisztustól várják az erőt ahhoz, hogy a szeretetnek ezt a formáját meg tudják valósítani, amely őnélküle veszélynek lenne kitéve.

Ily módon sugárzik a Krisztust az egyház vőlegényeként jellemző sajátos misztérium, és tud a házastársakra is sugározni, akik neki szentelték magukat. Ezáltal a házastársi szeretetük elmélyül, és nem elsekélyesedik, mert Krisztus szeretetére megy vissza, aki azt fenntartja és megalapozza.

A keresztény hitvestársaknak és szülőknek a saját útjukat járva hűséges szeretettel kell egymást támogatniuk a kegyelemben életük végéig, s az Istentől szeretettel elfogadott gyermekeket a keresztény tanítással és az evangéliumi erényekkel kell betölteniük.

A szülőkre tartozik, hogy a családi körben már kiskoruktól fogva szoktassák rá gyermekeiket Isten egyetemes emberszeretetének fölismerésére, s elsősorban példájukkal fokozatosan tanítsák meg őket, hogy törődjenek felebarátaik anyagi és lelki szükségleteivel. Legyen tehát az egész család a maga közösségi életével az apostolkodás előiskolája. Ezenkívül neveljék a gyermekeiket arra, hogy a család kis világából kilépve táruljanak ki mind az egyházi, mind a világi közösségek felé.

  • Házastársként van-e valami tennivalóm, hogy a békesség és a hűség még inkább kiteljesedjen köztünk? Mit teszek a mindennapokban a házastársamért, a kapcsolatunkért?
  • Hiszem-e, élek-e a házasság szentségének kegyelmeivel különösen a nehezebb időszakokban? Hálát adok-e, imában hordozom-e házastársamat?
  • Segítem-e gyermekeimet/unokáimat saját hivatásuk megtalálásában, megélésében? Van-e (akár utólag is) valami, amit szeretnék vagy másképp kellene csinálnom gyermekeimmel kapcsolatban?
  • Özvegyként, egyedülállóként megtaláltam-e, hogy az Úrnak hol tudok segítségére lenni?
  • A mai evangélium szavai szerint életünk legyen Krisztus melletti tanúságtétel! Ma különösen fejezzem ki a szeretetemet családom iránt!

Veni, veni Emmanuel