Advent második vasárnapja

2023.12.10

A) Napi evangéliumi idézet:

"Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit."

B) Regula

Krisztus az Atyában bízva maga és Édesanyja számára a szegény és alázatos életet választotta, ugyanakkor figyelmesen és szeretettel megbecsülte a teremtett dolgokat. Reg.11.

C) Elmélkedés (Evangéliumból az életbe – életből az evangéliumba)

Keresztelő János szigorú életével erősítette meg szavait. Azt hirdette az embereknek, hogy készítsék el az Úr útját, és ő volt az első, aki ezt megtette, amikor visszavonult a pusztába, elszakadva mindentől, ami nem Isten: "teveszőrből készült ruhát viselt, sáskával meg vadmézzel élt".

Isten szolgája a szerény, szívben alázatos és foglalatosságokban az alacsonyabbakat kedvelő Ferenc, míg e világban élt, saját maga és övéi számára kis részt (Portiunculát) választott csupán ebből a világból, és ezt is csak azért tette, hogy Krisztusnak tudjon szolgálni. Talán isteni sugallatra nevezték már korábban is ezt a helyet "Portiunculának", vagyis kicsiny területnek, hiszen azoknak lett menedéke, akik e világból semmit sem akartak birtokolni.

Szent Ferenc Krisztusban a mindent akarta. "Deus meus et omnia!" – Istenem és minden (dolog)! Életformája - nem a hatalmasokkal és a gazdagokkal szembeni tiltakozás, még csak nem is a szegényekkel való sorsközösség-vállalás –, hanem annak kifejeződése, hogy neki senki és semmi nem kell Krisztuson kívül.

Ferenc megérti, hogyha Isten ezen az úton közeledik az emberhez, ha az alázatosság az a horizont, amiben megjelenik, akkor nekünk a kicsiben kell keresni és ezen az úton járva találjuk meg őt.

"A szegénység arra hív meg minket, hogy túllépjünk önmagunkon, és kivessünk magunkból mindent, amire esetleg támaszkodhatunk... Bár az Istenhez vezető út kezdetén nehéz szegénnyé válni, de rövidesen már nem én vagyok az, aki az anyagi vagy lelki szegénységbe helyezem magam azért, hogy találkozzam Istennel. Sokkal inkább Isten az, aki megfoszt engem mindentől, amit elképzeltem, amikor keresésére indultam." Ilia Delio

Az anyagiakban való szegénység Isten országa szempontjából annyiban előnyösebb a gazdagságnál, amennyiben jobban ösztönöz az Istenbe vetett bizalomra és az egy szükséges keresésére.

  • Mi az én gazdagságom? Mitől várom a családom és saját anyagi/létbiztonságomat?
  • Hiszem-e, hogy mindenem ami van Istentől van és akarom-e szívből, hogy Krisztus legyen a Mindenem?
  • A mai evangélium szavai szerint bűnbánattal készüljek a Megtestesülés ünnepére!