Advent negyedik vasárnapja

2023.12.24

A) Napi evangéliumi idézet

"Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!" Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: "Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni!" Lk 1,26-38

B) Regula

Az egység és a kölcsönös felelősség konkrét jeleként a különböző szintű tanácsok – a Konstitúciók szerint – lelki asszisztencia céljából kérjenek alkalmas és felkészült szerzeteseket a négy ferences szerzetesrend elöljáróitól, akikkel a világi testvéri közösség évszázadok óta kapcsolatban van. Reg.26.
Annak érdekében, hogy tanúságot tehessen a világi ferencesek előtt a ferences lelkiségről és a szerzetesek testvéri lelkületéről, valamint a közösségben maradás köteléke lehessen Rendje és a Ferences Világi Rend között, a lelki asszisztens egy ferences szerzetes legyen, az Első Rend vagy a Reguláris Hamadrend tagja.

Az asszisztensnek különösen is feladata, hogy a ferences lelkiséget közvetítse, és közreműködjön a testvérek kezdeti és folyamatos képzésében. Konst. 89-90.

C) Elmélkedés (Evangéliumból az életbe – életből az evangéliumba)

"Korábban, 1978 előtt a harmadik rendiek elöljárója mindig egy első rendi atya volt. A "harmadrendi" ezért sokakban azt a képzetet kelthette, hogy ennek a közösségnek a tagjai "harmadrangú", "harmadosztályú" ferencesek, akiknek az a hivatásuk, hogy az Első Rend jámbor kisegítő csapata legyenek. Ma másképp van: a Ferences Világi Rend külön rend, saját szervezettel, elöljárókkal, de minden közösségnek van egy spirituális asszisztense a négy ferences szerzetescsalád egyikéből, akinek a testvérek és nővérek lelki segítése a feladata." (P. Barsi Balázs OFM)

  • Tisztában vagyok-e azzal, hogy a lelki asszisztens hogyan járul hozzá a világi rendi közösségek életéhez?
  • Imádkozom-e az asszisztensekért?
    Urunk születésének titkán elmélkedve:
  • Én hogyan hallgatom Isten Szavát?
  • Merek-e igent mondani Isten hívására?
  • Hogy élhette meg Mária a vele történteket?