Dicsőítsétek az Urat, a ti Isteneteket! (1Krón 29,30)

2024.04.19

Buzdító gondolatok Sr. Margaritha Valappila Jézus ma is él című könyvéből

Katolikus Egyházunkban mindig is megvolt ez a dicsőítés, mely a szentmisékben válik különösen jelentőssé. Az Eucharisztia megünneplését azzal kezdjük, hogy megadjuk Istennek a dicsőséget. A mindennapi liturgiában is sok dicsőítő ének található. Mindig is tudta az Egyház, hogy dicsőítenünk kell Istenünket az Ő nagy tetteiért, melyeket értünk vitt végbe.

"... csak a te nagy és igazságos tetteidet dicsőítem." (Zsolt 71,16)

Ám ne csak a szánkkal és a szívünkkel dicsőítsük Őt, hanem örömmel magasztaljuk Őt kezeink felemelésével is!

A Biblia megtanítja nekünk, hogy mi Isten akarata: Az élet legyen telis-tele dicsőítéssel! Az első tesszalonikai levélben olvassuk: 

"Legyetek derűsek minden időben. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. " (1Tessz 5,16-18)

A minden időben azt jelenti, hogy minden élethelyzetben, akár jól vagyunk, akár nem, akár sikeresek vagyunk, akár nem.

Hogyan dicsérjük, magasztaljuk Istenünket? Lehet hangosan, halkan, a szívünkben, tapssal, felemelt kezekkel és így tovább. Sokan gátlásosak, félnek hangosan dicsőíteni és felemelni a kezeiket. 

"Magasztaljátok őt dicsőítő énekkel, ahogy csak tudjátok, mert még annál is nagyobb. Ha hozzákezdetek, merítsetek erőt, és ne lankadjatok, mert nem értek soha a végére." (Sir 43,30)

Néha, amikor fáradt vagyok, bemegyek a kápolnába és hangosan dicsőítek. Ekkor új erőt nyerek és elmúlik a fáradságom. Azt látjuk: Isten annyi erőt ad nekünk, hogy azt mi magunk fel sem tudjuk fogni. Nem akarjátok ti is hangosan dicsérni és magasztalni Istent? A Zsoltárok könyvében olvassuk: 

"Tapsoljatok népek, mindnyájan kezetekkel, zengjetek Istennek ujjongó éneket!" (Zsolt 47,2)

A dicsőítésben a következő történik: Teljesen szabaddá válunk Isten és az Ő szeretete számára, megérezzük közelségét és melegét, befogadjuk békéjét. Eltölt bennünket a Szentlélek és ezáltal, új erőre kapunk, és bátrakká válunk. Ha szeretnél a dicsőítéssel kapcsolatban hasonló tapasztalatokra szert tenni, szakíts rá időt, hogy mindennap dicsőítéssel és hálaadással magasztald Istent az Ő nagy tetteiért!

Dicsérjük és áldjuk az Urat!