Életre szóló életforma, döntés Jézus mellett

2015.07.21

Evangéliumi élet az egyházban, az alázatos Krisztus nyomdokainak követése embertársaink szolgálata által – ez a hitvallása az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei közösségnek. A szerzetesnővérek két egyházmegyében vannak jelen: Magyarországon a Pécsi Egyházmegyében, Kozármislenyben és Erdélyben a Gyulafehérvári Egyházmegyében, Árkoson.

A testvérek és nővérek életformája ez: kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát és éljenek engedelmességben, szegénységben és tisztaságban. (Regula I, 1.)

Az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei szerzetesi közösség életformájának alapja a Szent II. János Pál pápa által jóváhagyott Szent Ferenc Reguláris Harmadik Rendje testvéreinek és nővéreinek regulája és élete.

1990-ben, a szerzetesrendek újraindulásakor Pécsett, a Megyei Kórház részéről meghívást kaptak ferences nővérek, hogy újból szerzetes nővérekként legyenek jelen a kórházban és ápolják a betegeket. A meghívást elfogadó idős nővérek köré hamarosan fiatal lányok is jelentkeztek, akik felismerve Jézus hívását, Őt akarták szolgálni a betegekben.

A kozármislenyi közösségben él Krisztina nővér, aki egy erdélyi kis faluból származik. Földrajz-magyar szakos tanárnak készült, de már középiskolás korában azt érezte, hogy az embereknek szeretne segíteni. A helyi plébánostól megtanulta, hogy az imádságnak nagy ereje van. "Imádkozni szeretnék és azzal segíteni az embereken" – fogalmazta meg Krisztina nővér küldetését, amit tizedikes korában ismert fel. Mélyen megérintette Assisi Szent Ferenc megtérése is. Mikor megtudta, hogy szülőfalujából egy idősebb lány szerzetesnek állt, levelet írt neki, és elindult ő is a szerzetesi úton. Krisztina és Teréz nővér azóta egy közösségben él, Kozármislenyben.

A kozármislenyi anyaház 1996-ban egy svájci jótevő támogatásával épült fel. 2004-ben nyitották meg Dorothea Otthonukat, ahol civil dolgozókkal együtt gondozzák és ápolják az időseket. Arra törekednek, hogy a gondjaikra bízottak életük utolsó szakaszát békés, barátságos és otthonos környezetben élhessék, megérezve, hogy Isten és sok ember szemében most is fontosak és értékesek. Jelenleg 3 nővér szolgál a kozármislenyi rendházban, de több mint másfél éve egy novícia is velük él.

Az erdélyi Árkoson 2005 óta végeznek szolgálatot egy kismamaotthonban. Erre a feladatra P. Böjte Csaba ferences atya hívta meg a közösséget. Ez az intézmény a magzati élet védelmén túl arra hivatott, hogy a bajba került kismamák – elsősorban leányanyák –, majd születendő gyermekük számára is biztonságos otthont adjon.

Krisztina nővér, aki jelenleg a szociális munka szakot végzi az egyetemen, az imádságot, a betegekkel foglalkozást, a templomi szolgálatot és a tanulást tartja a legfontosabbnak. "Ezek közül az imádság az első" – mondja Krisztina nővér. Kozármislenybe sok fiatal költözött az elmúlt években, velük szeretné megtalálni a hangot a szerzetesnővér, és szeretne a kis dolgokban segíteni.

"Ha egy fiatal lány a szerzetesi élet választásán gondolkodik, akkor több kérdést kell feltennie magában: hogyan szeretnék élni? Mi az, ami erősebb bennem? Hogyan tudom elképzelni magamat öt év múlva? Mennyire ismerem Jézust? Ez egy életre szóló életforma, döntés Jézus mellett."

– mondja útravalóul Krisztina nővér.

Forrás: Pécsi Egyházmegye