FERIZA - 2015

2015.08.07

"Assisi Ferenc ott él minden kegyelemtől megérintett emberben, mint ahogyan minden emberben megvan a szentségre szólító meghívás." Carlo Carretto.

A Megszentelt élet évéhez kötődve július 28 és augusztus 2. között, 13. alkalommal szervezte meg az Erdélyi Ferences Rendtartomány, ifjúsági programjai közül, a Ferences Ifjúsági Zarándoklatot. A 115 fős csipet-csapat a csíkországi Lázárfalváról indult és a mesébe illő Csíki-havasok gerincén vonult három napon át, távol minden civilizációs zajtól, minden nap megünnepelve az eucharisztiát, csendben, imában és jókedvben haladva Csíksomlyó fele.

".. aki kilép szorongásából és elszigeteltségéből, hogy ismét beszédbe elegyedjék a természettel, az emberrel és az Istennel. Mindenekelőtt az Istennel." C.Carretto

A fiatal zarándokok erre a dicséretes munkára vállalkoztak. Carretto, az Én, Ferenc című könyvében kifejti, hogy minden történelmi kor emberének Szent Ferenc eszményképe lehetett. Úgy tűnik igaza van, hiszen a jelenben, a ma élő keresztény fiatalok számára is vonzó példaképként él Szent Ferenc személye.

"Tekintetem a hegyek felé emelem…" 130. zarándok zsoltár

A résztvevők elé számos és lenyűgöző bérc tornyosult. Gyönyörű zöldellő erdőségeket, jó illatú fenyveseket, gyógyfüves és virágos réteket, mezőket, tisztásokat jártunk be. Boróka bokros és szamócás erdei utakon, kutyák csaholásától hangos esztenák mellett haladva csodálatos völgyek tárultak fel szemeink előtt.

A magaslatokból mélységekbe tekinthettek az Istenkeresők.

A nyári nap tüzes forróságában, lejtők és meredek kapaszkodók ritmusában edződött testben és lélekben minden zarándok, de minden napra jutott csobogó patak, édes vizű forrás, mely oltotta a test szomját , és az enyhet adó viharos eső sem maradt el.

A három szent napon a ferences barátok gondoskodtak a lelki zarándokúton való járásról is. Volt rózsafüzér, éneklés, lelki beszélgetés, lehetőség szentgyónásra és szilencium. Ferences elmélkedések hangzottak el mint: hálával tekinteni a múltra, szenvedéllyel élni a jelenben, reménnyel tekinteni a jövőre témákban.

A zarándoklat idei mottója: "Oltalmad alá futunk.." utal a csíksomlyói kegyszobor kb.500 éves létezésére, melyet a ferencesek jubileumi év keretén belül ünnepelnek.

Ebbe az ünneplésbe kapcsolódott be a Feriza utolsó három napja, melynek egyik kiemelkedő aktusa volt szombaton, a Mária köszöntésére bemutatott szentmise és körmenet.

A Szűzanya oltalmába ajánlottuk magunkat és szeretteinket, nehézségeinket és életünket számítva hathatós pártfogására, közbenjárására életünk minden napján. És valóban olyan Édesanyánk van, aki hív, gondot visel ránk, mindnyájunkat gyermekének tekint, válogatás nélkül szeret és visszavár.

"...Ó Mária! Nagyokosságú szent Szűz, Nagyhatalmú szent Szűz. Imádj érettünk, esedezzél érettünk a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Ámen."
Mária ének

Anna nővér